Næstved Løve Apotek og deres fire afdelinger (i Næstved City på Axeltorv, i Næstved Storcenter, i Fensmark Apoteksudsalg og i VestsjællandsCentret i Slagelse) er blandt de steder, hvor man kan hente en Solsikkesnor – helt gratis!

Ikke alle handicap er synlige. Det gælder f.eks. ordblindhed, psykiske sygdomme, autisme, ADHD, demenssygdomme, hjerneskade, talehandicap, synsnedsættelse, blindhed eller hørehandicap.

At leve med et usynligt handicap kan medføre store udfordringer. Men ved f.eks. at bære solsikkesnoren sendes der signaler til omverdenen om, at man har brug for hjælp, støtte, tålmodighed, udførlige forklaringer eller bare lidt mere tid.
Med Solsikkesnoren kan man derfor gøre det usynlige synligt, når man har behov for det.

Pressefoto. Billedtekst:
Farmaceut Mette Bernth Holmberg har her smykket sig med Solsikkesnoren, som de, der har behov for den, kan hente gratis på Næstved Løve Apotek og deres 3 andre afdelinger.