AffaldPlus meddeler, at der kan være ændringer i dine tømninger i forbindelse med juleferien. Besøg din kommunes hjemmeside eller tjek din tømmekalender, så du er forberedt.

Juletiden giver mere affald. Vi køber stort ind: Gaver, mad og pynt, og vores øgede forbrug fører store affaldsmængder med sig. Men du kan være med til at gøre en forskel ved at genbruge så meget som muligt og sortere dit juleaffald:

Gavepapir og gavebånd
Gavepapir og gavebånd skal i restaffald derhjemme eller ‘rest efter sortering’ på genbrugspladsen. Altså hører det IKKE til i din beholder til papir og pap.

Juletræet
Genbrugs- og haveaffaldspladserne er klar til at modtage dit juletræ. Træerne bliver omdannet til biobrændsel og bruges på det nybyggede Sorø Bioenergi.

Nytårsfyrværkeri
Affyret nytårsfyrværkeri skal i ‘rest efter sortering’. Ligger du inde med ikke-affyret, lovligt nytårskrudt, skal det afleveres som ‘farligt affald’ på genbrugspladserne.

Få mere information hos affaldplus.dk

Foto: ABW