Slagelse Kommune har den 2. november 2015 sagt farvel til i alt 147 medarbejdere. Som følge af budgetforliget for 2016 har det været nødvendigt at tilpasse organisationen, så den passer med de politiske målsætninger og kommunens økonomi. Det betyder, at der bliver fjernet 147 stillinger.

Fordelingen er, at 52 stillinger nedlægges gennem afskedigelser og 95 stillinger nedlægges gennem frivillige aftaler og ledige stillinger, som ikke genbesættes. I overensstemmelse med byrådets prioritering i budgetforliget fjernes herunder 46 leder- og mellemleder stillinger, som er inkluderet i ovennævnte.

”Vi skal finde besparelser for cirka 140 millioner kroner næste år, og det kan vi desværre ikke gøre uden at fjerne stillinger. Derfor må vi sige farvel til dygtige medarbejdere,” siger kommunaldirektør Søren Lund Hansen.

De berørte medarbejdere har fået besked i dag.

”Kommunen er udfordret af børn der ikke kan være i folkeskolen, unge der ikke får kompetencer til at kunne tage en uddannelse, og for mange ledige der står uden for arbejdsmarkedet. Det udfordrer os, for indtægter og udgifter skal være i balance,” siger borgmester Stén Knuth (V).

Budgetbesparelsen på 140 mio. kr. skal ikke alene findes ved personalereduktioner. Halvdelen af besparelsen findes i puljer, ydelser, kørsel, varekøb, konsulentudgifter, reduktioner i anlæg samt salg af jord og ejendomme.