Slagelse Kommunes nuværende budgetproces med bl.a. genåbning af budget 2022 kan få indflydelse på flere af udvalgets områder. Derfor har udvalget besluttet at tilbageholde en procentdel af tilskuddene og være proaktive i forhold til den evt. økonomiske påvirkning af udvalgets budgetområde.

Et flertal i byrådet i Slagelse Kommune vedtog mandag den 31. januar at genåbne budget 2022 for at skabe et bedre fundament for kommunens udvikling.

Genåbningen kan også påvirke Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets arbejde. Derfor har udvalget på deres møde den 3. februar drøftet, hvordan man kan være forudseende på udvalgets områder. Det betyder blandt andet, at de bevilgede aktivitetstilskud fra Puljen til kulturelle formål bliver reduceret med 25 % i 2022 som en politisk prioritering.

Udvalget tager allerede nu forholdsregler

– I lyset af genåbning af budget 2022, og den usikkerhed det kan skabe omkring det fremtidige budget, vil det også komme til at påvirke Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets arbejde. Vi vælger at være proaktive, derfor tilbageholder vi eksempelvis en procentdel af nogle puljer for at kunne bidrage til et økonomisk råderum enten på vores udvalgs område eller i den samlede kommune. Det er desværre nødvendigt som følge af den økonomiske situation, som kommunen står i. Og det kan naturligt skabe noget usikkerhed indtil de nødvendige prioriteringer og beslutninger i forbindelse med genåbning af budget 2022 er truffet.

Men vi vil rigtig gerne understrege, at vi naturligvis stadig bakker op om vores områdes mange kreative og aktive foreninger og aktører. Denne forsigtighed styrker forudsigeligheden og det skaber ro om driften i de kommende budgetår, idet vi reagerer rettidigt og jeg skal samtidig være den første til at beklage denne nødvendige økonomiske politik, siger Troels Brandt (B), formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Beslutning om processen vedrørende nyt svømmebassin udsættes

Det forventes, at processen for budget 2022 kan afsluttes i maj måned, hvor byrådet godkender budgettet.

Byrådet har tidligere besluttet, at der skulle opføres et topmoderne 50-meters bassin i tilknytning til Slagelse Svømmehal. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget behandlede projektet og tilbygningen på deres møde den 31. august 2021, hvor udvalget godkendte dispositionsforslaget for projektet.

– Vi har i Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget truffet en beslutning om at udsætte beslutningen om endelig godkendelse af projektforslaget og dermed den videre proces for byggeriet.
Det gør vi, da der er en del usikkerheder i forbindelse med genåbningen af budgettet, hvor det er naturligt og ansvarligt fra vores side også at have blik for, hvordan så stort et projekt som svømmehalsbyggeri indgår i de samlede politiske prioriteringer i forbindelse med genåbning. Derfor har vi valgt at udsætte den videre beslutning i respekt for de mange engagerede borgere og erhvervslivet, der arbejder med projektet, siger Nicki Ottevig (V), næstformand i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Der har været budgetteret med 94,1 mio. kr. til svømmebassinet. Af den samlede sum er udførelse budgetteret til 68,2 mio. kr. Den øvrige del af afsætningen er disponeret til rådgivning, inventar mm. samt en post til uforudseelige udgifter på 10,5 mio. kr.

Bassinet skulle efter planen havde været klar i marts 2024.

Kilde

Foto: ABW