En stor del af de unge har inden for det seneste år været utrygge, når de kørte med venner. Det er ofte på grund af for høj fart og uopmærksomhed. Kampagne fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden sætter fokus på unges adfærd i trafikken.

Unge er overrepræsenteret i ulykker i trafikken pga. for høj fart, uopmærksomhed og alkohol.

Når en ung person dør i Danmark, er det typisk i trafikken. Særligt de 17-24-årige i bil er udsatte. Bilister i den aldersgruppe har 3-4 gange så høj risiko for at ende i en alvorlig trafikulykke som deres forældre. Det skyldes især de unges egen adfærd på vejene.

I en ny undersøgelse blandt 1.109 unge, der selv kører bil eller er passager i bil med unge chauffører, har Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden spurgt, hvordan de oplever, at deres venner kører i trafikken.

50 % af de adspurgte svarer, at de inden for det seneste år har kørt med venner, hvis kørsel skabte utryghed. Ofte fordi vedkommende kørte for stærkt, var uopmærksom, påvirket, ikke brugte sele eller kørte hasarderet. 60 % af de unge sagde noget. Men mange unge fortæller, at de ikke sagde fra i situationen. 17 % af dem siger endda, at de ville have ønsket, at de havde sagt fra.

I en ny kampagne vil Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden sætte fokus på netop de unge i trafikken og minde dem om, at deres og vennernes adfærd og valg i trafikken kan have alvorlige konsekvenser for dem selv og andre.

– Alt for ofte går det desværre galt med unge i trafikken, blandt andet fordi de prøver grænser af og ikke har så meget erfaring endnu. I den nye kampagne minder vi dem om, at deres valg ikke kun kan ramme dem selv, men i høj grad også deres familie og venner, hvis det går galt, siger René Højer, områdechef for sikkerhed i TrygFonden.

Du er ikke alene i bilen

Kampagnen fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden lanceres den 8. marts og varer i fire uger. Titlen på kampagnens fire film, der skal vises på sociale medier, er “Mikkel er død”. Der er tale om en fiktionsserie, hvor man følger afdøde Mikkel, der efter en fatal trafikulykke opsøger sine venner og pårørende og oplever, hvordan de kæmper med sorg og frustration over hans død.

Samtidig med fiktionsserien udkommer en podcastserie, Når asfalten giver slip , hvor unge og pårørende til unge fortæller, hvordan en voldsom trafikulykke ændrede deres liv.

De fire fiktionsfilm og podcastserien skal minde de unge om, at de ikke er alene i bilen. Når de vælger at køre for stærkt, dropper selen eller er uopmærksomme bag rattet, så kan det få store konsekvenser – også for deres familie og venner. For selv om familien ikke er med i bilen, der kører galt, så kan de også blive voldsomt ramt.

– Vi har testet kampagnen på unge, og de har blandt andet sagt, at de fire film får dem til at tænke over, at det ikke kun går ud over dem selv, hvis de dør i en trafikulykke. Det er den refleksion, der er vigtig, og som formentlig gør det nemmere at sige fra næste gang, at vennerne kører hasarderet i trafikken, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Fakta:

Unge bilister mellem 17-24-år har 3-4 gange større risiko for at ende i en alvorlig ulykke, som dræber eller kvæster dem selv eller andre, sammenlignet med deres forældres generation, viser beregninger på grundlag af tal fra DTU og Vejdirektoratet.

Fra 2015-2019 har 88 unge mellem 17-24 år mistet livet i biluheld, og 690 unge i den aldersgruppe er kommet alvorligt til skade i forbindelse med ulykker i bil, viser tal fra Vejdirektoratet.

Ny undersøgelse: Unges oplevelse af venners kørsel:
Har du inden for det seneste år siddet som passager i en bil, hvor en jævnaldrende kørte på en måde, som gjorde dig utryg? (fx fordi vedkommende kørte for stærkt, var uopmærksom, var påvirket af alkohol/stoffer, ikke brugte sele eller kørte hasarderet)

50 % svarer ja.

Hvad gjorde du? (flere svarmuligheder hvis de unge har oplevet det flere gange, men gjorde noget forskelligt):

60 % sagde noget til bilisten

33 % sagde ikke noget til bilisten

17 % sagde ikke noget til bilisten, men ville ønske at de havde gjort det.

(kilde: Undersøgelsen er gennemført af Epinion for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden blandt 1.109 unge mellem 17-24 år, der enten selv kører bil mindst 2-3 gange om måneden og/eller er passager i en bil, hvor en 17-24-årig er chauffør, oktober- november 2020).

Foto: ABW