Virksomheder skal se, hvilke leverandører kommunen køber ydelser fra, så der kan være sund konkurrence om salg til kommunen.

Slagelse Kommune køber hvert år ind for flere hundrede millioner kroner. Lovgivning sikrer, at indkøb konkurrenceudsættes, så kommunens borgere får mest muligt for deres skattepenge. Men Slagelse Kommune vil gerne øge gennemsigtigheden, for det får både virksomheder og borgere glæde af.

– Det er helt afgørende for os, at der er gennemsigtighed i de mange hundrede millioner kroner, som vi køber ind for i Kommunen. Som borger i kommunen ser jeg selvfølgelig gerne, at vores lokale virksomheder får deres del af omsætningen, og med vores gennemsigtige indkøb, kan også lokale virksomheder få et indtryk af konkurrencesituationen, siger Villum Christensen (I), udvalgsformand for Erhvervs- og Teknikudvalget.

Tiltaget om mere åbenhed i kommunens indkøb er del af indkøbspolitikken. Sidste år kunne man se de 25 leverandører generelt, samt de 25 leveran-dører i bygge og anlægsbranchen som kommunen handler mest med. I 2021 er der tilføjet to yderligere områder – Sundhed/Pleje/Vikarer samt Uddannelse/Kurser/Forplejning.

– Den model vi har valgt, giver så meget åbenhed som vi kan, under hen-syntagen til offentlighedslov, udbudslov, tilbudslov, konkurrencelov og de mange andre regler, der er på området. Slagelse

Kommune er os bekendt, den eneste, der har en sådan åbenhed, siger Henrik K. Larsen, indkøbs- og forsikringschef i Slagelse Kommune.

Oversigterne opdateres hver måned. Det vil sige, at månedens forbrug samt akkumuleret forbrug kan aflæses på hver af de fire oversigter.
– Åbenhed om Kommunens indkøb er vigtig, både fordi vi gerne vil imøde-gå mytedannelse og fordi vi synes det er god erhvervspolitik, at man kan byde sig til som lokal virksomhed, når det bliver synligt, hvad vi får lavet og til hvilken pris. Vi har kun interesse i en sund lokal konkurrence, hvor vi får mest muligt for pengene, siger Villum Christensen.

Foto: ABW