slagelse kommune

Der blev på årets sidste sommerdag, inden kalenderen gik over i efterår, holdt byrådsmøde i Rådhuset lille sal. Den var i går fyldt til bristepunktet med omkring 200 tilhørere – mange fra det tyrkiske mindretal – da et af punkterne på dagsordenen var planerne om en moske på hjørnet af Østre Allé og Tjørne Allé. Det var vist godt, at brandmyndighederne ikke var til stede.

Borgmester Sten Knuth (V) flyttede af hensyn til de mange fremmødte punktet frem som det første på dagsordenen, og det viste sig at være en god ide, da salen efter 1½ times til tider ophedet debat nærmest tømtes, efter at punktet var afsluttet.

Fortalerne blev ført an af Sten Olsen (S) og Ali Yavuz (S), mens modstanderne primært blev tegnet af Villum Christensen (I), sekunderet af Frederik Pedersen (O), der henfaldt til ideologiske og landspolitiske betragtninger. Venstre deltog ikke i debatten, førend at Ali Yavuz direkte spurgte til Venstregruppens holdning. Da tog Knud Vincents (V) ordet, og bakkede fuldt og helt op om Villum Christensens indlæg. Han erklærede sig således enig i, at det ikke var nogen nem sag, men at Venstre var af den opfattelse, at der ikke skulle bygges en moske/kulturhus på denne lokalitet. Man var dog positivt stemt for – som Liberal Alliance – at være med til at finde en anden og mere passende lokalitet i bynære omgivelser. Sagen faldt derfor med stemmerne 17/14.

Ny bydel
Bortset herfra var der mange ekspeditionssager på dagsordenen. Der var dog to andre punkter, som pegede fremad for kommunen. Det første var et forslag til lokalplan for Slagelse Bypark, omhandlende en helt ny bydel centralt i Slagelse nord for stationen. Der var bred enighed om, at det kommende byggeri med omkring 300 nye boliger i et spændende design ville være godt for kommunen. Socialdemokraterne mente dog, der var nogle enkelte bekymringspunkter relateret til byggeriets skyggevirkning, som man burde arbejde videre med sideløbende med den kommende otte ugers lange høringsfase. Der vil blive afholdt et offentligt møde om byggeriet sent i september eller i begyndelsen af oktober, hvis alt går som forventet.

Nye elite-klasser
Debatten steg igen i intensitet, da byrådet begyndte diskussionen om etablering af en kunstnerisk elite-klasse på en af kommunens folkeskoler. Venstre og Liberal Alliance var stærke fortalere for ideen, da man mente, at det kunne være med til at trække den øvrige folkeskole med op. Socialdemokraterne var derimod stærke modstandere af at lancerer ideen nu. Man mente ikke, at tiden var til det, når der samtidig var lagt op til at spare knap 30 mio. på normalskole-området. De 750.000, som forsøget vurderes at koste, besluttede fortalerne på mødet at finde på andre områder. Forslaget blev vedtaget med minimale 16/15, da Tonny Borgstrøm stemte imod.

Aftenens mest kuriøse episode opstod, da Niels O. Pedersen (S) blev erklæret inhabil på et dagsordenspunkt om Dalmosehallen. Det var vel og mærke et punkt, som blevet sat på dagsordenen på hans foranledning, men som han ikke fik lov til at deltage i diskussionen af. Resten af byrådet enedes om at sende sagen til det relevante udvalg. Her var man allerede i gang med grave sig ned i detaljerne og havde planlagt møder med de relevante parter.