Som noget unikt starter Slagelse Kommune den 31. august et uddannelsesforløb for pædagoger, som med skolereformen har fået nye opgaver på skoleskemaet. Hele 200 pædagoger er tilmeldt.

Hvordan leder man en klasse, planlægger en time og sætter mål og rammer for, hvad der skal læres?

Det er aktuelle spørgsmål, som pædagoger med skolereformen har stillet og dagligt bliver udfordret på, når de både i den understøttende undervisning og ved andre undervisningsopgaver får en mere fremtrædende rolle i forhold til elevernes læring.

– Det er helt rigtigt set i Slagelse, at pædagogerne også har brug for et løft i forbindelse med folkeskolereformen. Der har generelt været et stort fokus bl.a. i medierne på at kompetenceudvikle lærer- og lederstab på skolerne, men med den markante rolle pædagogerne nu også spiller i forbindelse med skolereformen, er det vigtigt at de også får en værktøjskasse at dykke ned i, når en klasse skal ledes og undervises, fortæller formand for BUPL Midtsjælland, Bertha Langhoff Hansen.

Skolechef Per Kensø

Kursusforløb fordelt over fem måneder
Det seneste år har Slagelse Kommune forberedt et fem måneders kursusforløb fordelt over fem kursusdage, som skal styrke pædagogernes kompetencer og ruste dem til de nye krav.

– Det har været vigtigt for os lytte og reagere på det opståede behov hos pædagoger og pædagogmedhjælpere, og det arbejde munder nu ud i et skræddersyet forløb over tid, hvor vores pædagoger får mulighed for at blive undervist og dernæst kan gå tilbage til hverdagen og prøve værktøjer af i praksis mellem kursusdagene. De skal føle sig trygge over for opgaven, og det får de mulighed for via dette kursusforløb, fortæller skolechef Per Kensø.

Undervisningsforløbet er tilrettelagt gennem en arbejdsgruppe i Slagelse Kommune, som har set nærmere på, at pædagoger med reformen nu til en vis grad står alene med dele af undervisningen. Arbejdsgruppen har sammen med Kompetencehusets Lene Heckmann udarbejdet det fem-ugers forløb.

Der startes op med tre forløb, og det første sættes i gang mandag den 31. august, det næste den 1. september og det tredje forløb starter den 9. september, alle på Gerlev Legepark i tidsrummet 8.30-15.00.