Omø Skole, der er en af landets mindste, vil muligvis komme til at dele ledelse med Eggeslevmagle Skole nord for Skælskør. De to skoler har i forvejen et samarbejde om børnene i udskolingen.

På det seneste møde i Uddannelsesudvalget var tre scenarier ridset op for Omø Skoles fremtid. Årsagen var, at den hidtidige skoleleder gik på pension den 31. august.

De tre scenarier varslagelse kommune:
1. Ansættelse af en ny skoleleder for Omø Skoles lærer og syv elever
2. Fælles skoleledelse og eventuelt fælles forældrebestyrelse med Eggeslevmagle Skole
3. Lukning af Omø Skole

Udvalget går nu videre til Byrådet med mulighed nummer to, som betyder, at Omø Skole fortsætter og fremadrettet ikke skal have en selvstændig skoleleder, men i stedet bliver en del af Eggeslevmagle Skoles ledelse.

– I Uddannelsesudvalget mener vi, at Eggeslevmagle Skole har bevist, at de kan åbne op for nye muligheder for eleverne, og det ønsker vi, at eleverne på Omø også får glæde af også i de mindre klasser, så vi sikrer deres kompetencer og ikke mindst en god overgang i 7. klasse bedst muligt, fortæller formand for Uddannelsesudvalget Johnny Persson (V).

I indstillingen til Byrådet vil det blandt andet fremgå, at en fælles skoleledelse kan bidrage til en styrkelse såvel fagligt som socialt gennem for eksempel fagligt samarbejde lærerne imellem, fælles kompetenceudvikling, ”udlån” af linjefagsuddannede lærere og elevdeltagelse i fælles faglige og sociale arrangementer. Den fælles ledelse kan også være med til at lette elevernes overgang til Eggeslevmagle Skole, når de skal i 7. klasse. Den såkaldte brobygningsindsats.

Byrådet beslutter
Udvalgets anbefaling vil nu blive sendt i høring i skolebestyrelserne på Eggeslevmagle Skole og Omø Skole samt Ø-udvalget på Omø.  Uddannelsesudvalget vil på baggrund af høringssvarene fremsende anbefaling til Byrådet om den endelige beslutning vedrørende Omø Skoles ledelse. Hvis Byrådet vedtager den fælles ledelse i indeværende år, vil det kunne iværksættes per 1. januar 2016.

Del på sociale medier