Med få undtagelser kan boligejere nu få en flexboligtilladelse i hele Slagelse Kommune. Byrådet vedtog mandag aften en ny lokalplan for Bisserup, som er det sidste område, hvor lokalplanen forhindrede flexboliger.

En ny lokalplan, som et flertal på 19 byrådsmedlemmer bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten og løsgængerne Michael Gram og Tonny Borgstrøm mandag aften stemte for, giver mulighed for, at boligejere i Bisserup ligesom i resten af kommunen kan få flexboligtilladelse, som gør det muligt at bruge helårshuse som fritidshuse. Bisserup

– Jeg er glad for, at vi nu har udbredt flexboligordningen til hele kommunen. Det vil være med til at gøre det mere attraktivt at købe hus, og det vil gavne turismen og bosætningen i hele vores kommune, siger Knud Vincents (V), næstformand i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Slagelse Kommune har tidligere åbnet for, at flexboligordningen kan bruges i kommunen. Men i nogle områder har den gældende lokalplan forhindret, at boligejere her kunnet få flexboligtilladelse. Med den nye Bisserup-lokalplan er det sidste af disse områder nu åbnet for flexboliger. I de områder, hvor det har været muligt at bruge ordningen, har 20 boligejere indtil videre fået flexboligtilladelse.

– Det er relativt få flexboligtilladelser, der er givet indtil videre, og vi vil holde øje med udviklingen og reagere, hvis det udvikler sig uhensigtsmæssigt. Det er en mulighed, som vi gerne vil give boligejerne, fordi det er bedre, at husene bliver købt og vedligeholdt frem for, at de står og forfalder, siger Villum Christensen (I), formand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Selvom det nu er muligt at bruge flexboligordningen i hele kommunen, så er der stadig undtagelser. Det gælder landbrugsejendomme, som er omfattet af landbrugsloven, og boliger, hvor det er tinglyst, at boligen skal bruges som helårsbeboelse.

Del på sociale medier