SF Slagelse fik sat aftryk på dette års budgetforhandlinger 

Læserbrev 

Vi er i SF Slagelse rigtig glade for alle de aftryk, som vi fik sat på dette års budgetforhandlinger, hvor især gratis psykologhjælp til unge mellem 25 er en overskrift, vi er rigtig stolte af. Det er dog bestemt ikke det eneste, vi er glade for i budget 2017, hvor et borgerligt flertal på forhånd var på plads.

På det særlige børn og unge område var vi allerede før sommeren med til at sikre en forbedret indsats. Denne er nu gjort varig i de kommende år. Var borgmesterens oplæg blevet vedtaget, var beløbet til området blevet reduceret i løbet af de næste fire år. Nu fastholdes beløbet, og parterne er enige om, at beløbet blandt andet kan anvendes til at oprette lokale tilbud på børn og ungeområdet.

Vi fik tilført 2,5 millioner til bedre inklusion i skolerne, og vi fik sikret, at der efter ønske fra elevrådene sker en renovering af skoletoiletterne. Indenfor 0-6 års området vil vi udbygge institutioner, så vi i fremtiden vil kunne tilbyde en plads til alle børn i Slagelse kommune, ligesom vi får gennemført en skole- og institutionsudbygning i Slots Bjergby.

Vi har fået ændret retningen på jobcentret, hvor det nu er slut med at jagte syge og ledige. Dem der i realiteten er berettiget til førtidspension, skal have tilkendt den. Herved sikrer vi tryghed og øget livskvalitet for nogle af samfundets allersvageste.

Vi fik skrottet råderumskataloget i 2017. Det var planen, at der skulle spares 1 procent i 2018 over alt i Slagelse kommune. Det er nu erstattet af en model, hvor vi målretter besparelserne, så de ikke rammer de varme hænder i vores kommune. Her er det især færre midler til kontanthjælp, samt tåbelige aktiveringsprojekter, der rammes. Vi kom ikke af med alle besparelserne, som vi havde ønsket. Det kunne vi have opnået, hvis vi var kommet igennem med vores forslag om at indføre dækningsafgift. I SF mener vi, at erhvervslivet må tage en større del af ansvaret. Erhvervslivet nyder jo godt af alle de uddannelsespladser, kulturelle aktiviteter herunder turisme, som Slagelse Kommune støtter og udvikler.

Vi fik ændret de borgerliges tilskud til tomme boliger i Korsør Boligselskab mod en fælles ambition om en indsats, der kan få området af ghettolisten. I SF mener vi ikke, at socialpolitik skal føres ved hjælp af en bulldozer.

Vi har fået indført en kommunal tænketank, hvor medarbejdere fra de kommunale virksomheders decentrale ledere, i dialog med politikerne, skal fremlægge forslag, der kan øge arbejdsglæden, afbureaukratisering og finde muligheder for en mere decentralt styret kommune

Det betyder også, at aftalestyringen er blevet aflyst, hvilket kommer til at betyde, at de kommunale virksomheder spares for en masse unødigt papirarbejde. I SF mener vi, at vi skal have fokus på fagligheden og have tillid til vores dygtige medarbejdere.

Endelig er vi også utrolig glade for, at vi fik opbakning til, at Produktionsskolen i Korsør nu kan købe sejlskibet Bien og bruge den som et aktiv i de maritime uddannelser for unge.

Vi havde et godt og konstruktivt samarbejde med de øvrige medlemmer i byrådet, og ikke mindst er vi glade for det tætte samarbejde med Enhedslisten. I SF vurderer vi, at vi fik mange gode sager igennem til gavn for borgerne i Slagelse Kommune, og vi var derfor ikke i tvivl om, at det kunne betale sig at blive ved forhandlingsbordet.

Karl Arildsø

Formand SF Slagelse.

 

Del på sociale medier