Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget godkendte forrige mandag restaureringen af Harrested Å. Dermed er der udsigt til, at gravemaskinerne kan være færdige inden jul.

Restaureringen af Harrested Å er rykket et stort skridt nærmere realisering, efter Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forrige mandag godkendte de første dele af projektet, som vil mindske risikoen for oversvømmelser langs Harrested og Seerdrup Å og samtidig understøtte spildevandsplanen.harrestedaa_restaurering

– Med det her projekt kan vi sikre renere vand ved at restaurere Harrested Å. Det er langt billigere og bedre end at bruge en masse penge på at grave nye spildevandsrør ned, siger Villum Christensen(I), formand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Projektet omfatter en restaureringen af selve Harrested Å, hvor der skal fjernes en del sand og lægges en ny bund i dele af åen. Samtidig vil man skabe en ny eng, som vil holde vandet tilbage, så risikoen for at åen bliver oversvømmet ved kraftige regnskyl bliver mindsket. Udformningen af projektet er sket i tæt dialog med de berørte lodsejere.

– Det kræver lokal opbakning, hvis et projekt som dette skal lykkes. Derfor er jeg glad for, at vi i samarbejde med lodsejerne har kunnet lave et projekt, hvor vi mindsker risikoen for oversvømmede marker samtidig med, at vi sikrer renere vand, og naturen får bedre forhold, siger Knud Vincents(V), næstformand i Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget.

Lodsejere og andre interesserede har nu fire uger til at klage over projektet, og derudover mangler også en række tilladelser. Hvis dette falder på plads forventes det, at gravemaskinerne kan være færdige med arbejdet inden jul.

 

Del på sociale medier