Der har været møder i lokale råd, på skoler og i landsbyforeninger. Her er man kommet med forslag til bedre køreplaner for busser.  Ændringerne træder i kraft den 10.august 2017, det har Slagelse Kommune besluttet. Formålet er at styrke buskørslen mellem Slagelse og Dalmose til gavn for hovedparten af området. Et vigtigt mål er også at tilpasse de relevante busser i større grad til den enkelte skoles behov.

Hvilken ændringer sker der?
Busserne 431, 470R og 480R er grundstammen, der giver mulighed for at komme til og fra området på alle ugens dage hele året.

På skoledage suppleres der med bus 433, 496 og 497. De vil give flest mulige skoleelever forbindelse til og fra skolen i deres distrikt. Herudover vil busserne i mindre omfang give pendlere mulighed for at komme til og fra Slagelse ved busskift til 431, 470R eller 480R.

Desuden får bus 495 nye afgange direkte mellem Eggeslevmagle og Skælskør morgen og eftermiddag.

431
Slagelse st. – Harrested – Skørpinge – Flakkebjerg – Dalmose – (Hårslev)

På hverdage er der én afgang i timen i begge retninger mellem kl. 6.00 og 23.00.
Mellem kl. 6.00 og 8.30 er der to afgange i timen mod Slagelse
Mellem kl. 15.00 og 18.30 er der to afgange i timen i begge retninger. På Slagelse st. er der tilstræbt de bedst mulige forbindelser med DSB-tog
I weekender og på helligdage er der tilstræbt én afgang hver anden time mellem kl. 9.00 og 23.00
På søndage fortsætter to afgange fra Dalmose til Hårslev Efterskole)
På skoledage er der forbindelse med bus 496 i Flakkebjerg og med bus 497 i Dalmose
På hverdagsaftener og i weekender er køreplanen tilstræbt sådan, at afgange og ankomster på Slagelse st. er forskudt med 30 minutter i forhold til køreplanen for bus 480R.

470R
Slagelse st. – Skælskør

To afgange i timen på hverdage i dagtimerne
En afgang i timen på hverdagsaftener og i weekender
Der er ingen ændringer i forhold til de nugældende køreplaner

480R
Slagelse st. – Fuglebjerg – Næstved st.

To afgange i timen på hverdage i dagtimerne
En afgang i timen på hverdagsaftener og i weekender
Der er ingen ændringer i forhold til de nugældende køreplaner.

433 (kun skoledage)
Rosted – Bøstrup – Lorup – Fladholte – Esholte – Kirkerup – Sørbymagle – Vollerup – Gimlinge – Dalmose

En afgang om morgenen til såvel Hvilebjergskolen som Dalmose Skole
Tre afgange om eftermiddagen fra såvel Hvilebjergskolen som Dalmose Skole
En afgang morgen og eftermiddag i begge retninger mellem Dalmose og Sørbymagle
I Sørbymagle er der forbindelse med bus 480R til/fra Slagelse.

495 (kun skoledage)
Skælskør – Boeslunde – Eggeslevmagle – Eggeslevlille – Tjæreby – Skælskør

Hidtidig køreplan er udvidet med afgange direkte mellem Skælskør og Eggeslevmagle.
En afgang om morgenen fra Eggeslevmagle til Skælskør
Tre afgange om eftermiddagen i begge retninger
I Skælskør er der forbindelse med bus 470R til/fra Slagelse
496 (kun skoledage)
Flakkebjerg – Halkevad – Fårdrup – Seerdrup – Gerlev – Slots Bjergby – Lundforlund – Seerdrup – Gerlev – Sludstrup – Skalsbjerg – Harrested Mark

En afgang om morgenen til såvel Flakkebjerg Skole som Hashøjskolen
Tre afgange om eftermiddagen fra såvel Flakkebjerg Skole som Hashøjskolen
En afgang om eftermiddagen fra Flakkebjerg til Slots Bjergby
I Flakkebjerg er der forbindelse med bus 431 i begge retninger.

I Slots Bjergby tilstræbes forbindelse med bus 470R til/fra Slagelse

497 (kun skoledage)
Dalmose – Hyllested – Sdr. Bjerge – Oreby – Eggeslevmagle – Høve – Dalmose

En afgang om morgenen fra Oreby via Eggeslevmagle og Høve til Dalmose
En afgang om morgenen fra Sdr. Bjerge via Hyllested til Dalmose
Begge afgange fortsætter som bus 431 fra Dalmose mod Flakkebjerg og Slagelse
Fire afgange om eftermiddagen fra Dalmose. Alle afgange udføres af busser, der ankommer til Dalmose som bus 431 fra Slagelse og Flakkebjerg.
En afgang fra Hårslev Efterskole til Dalmose, der fortsætter som bus 431 fra Dalmose til Slagelse

Nye køreplaner
De nye køreplaner offentliggøres 27. juli på trafikselskabernes hjemmeside:
www.dinoffentligetransport.dk (nyt vindue)
Hvor standser bussen?
I bymæssig bebyggelse standser bussen kun ved stoppesteder

Udenfor bymæssig bebyggelse er det muligt at komme med bussen, selv om du ikke står ved et stoppested. Det sker dog kun, hvis der er mere end 300 m til nærmeste stoppested og færdselsloven giver mulighed for, at chaufføren må standse.

Du skal tydeligt give tegn til chaufføren om, at du vil med bussen. I den mørke tid af året anbefaler vi, at du har tydelige reflekser på og en tændt lommelygte.