En udvidelse af genbrugspladsen ved Skovsø sammen med en genbrugsbutik er rykket nærmere med en ny lokalplan.

I fremtiden kan borgere køre på genbrugsstationen i Skovsø for at aflevere haveaffaldet og komme hjem med en ny stol. Det kan man ikke i dag, men en ny lokalplan, som Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget netop har behandlet, åbner op for, at genbrugspladsen kan udvides, så der bliver plads til at gen-brugspladsen også kan modtage haveaffald, og der kan åbnes en gen-brugsbutik. Samtidig er det planen, at haveaffaldspladsen på Assensvej skal lukkes.

– Vi får samlet affaldshåndteringen et sted i Slagelse. Det gør det lettere for alle, fordi man skal køre et sted hen lige meget, hvilken type affald man skal af med. Derfor er vi positive overfor forslaget til en ny lokalplan, siger formand for Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget Villum Christensen (I).

Den nye lokalplan fastholder de eksisterende krav til parkering, vejadgang og hvor højt der må bygges på området. Men den giver AffaldPlus mulighed for at indrette genbrugspladsen, så det bliver nemmere og mere overskueligt at bevæge sig rundt på pladsen. Samtidig får AffaldPlus også mulighed for at åbne en genbrugsbutik på genbrugspladsen, hvor folk kan købe det ”affald”, som stadig kan bruges.

– Det er spild af ressourcer at brænde ting, som ikke fejler noget. De færreste tænker nok på, at ressource- og miljøbelastningen er 30 gange større, når man producerer nyt fremfor at genanvende. Derfor er genbrugsbutikken både rigtig god miljøpolitik og sund fornuft for privatøkonomien, siger Villum Christensen.

Lokalplanen skal nu behandles af økonomiudvalget og byrådet, og forvent-ningen er, at den sendes i 8 ugers høring på næste byrådsmøde den 28. august. Som led i høringsprocessen bliver der afholdt borgermøde den 25. september kl. 17.30 på Slagelse Bibliotek.

Skovsø Genbrugsplads, AffaldPlus. Planer om udvidelse med butik.
AffaldPlus ved Slagelse Genbrugsplads på Skovsøvej. Foto: Jette