Hvem ved bedst, hvad de unge har brug for, og hvad der påvirker de unge? Det gør de unge selvfølgelig selv. Derfor dannede Slagelse Kommune sidste år et fælles elevråd med repræsentanter fra 7.-10. klasse i elevrådene på alle kommunale folkeskoler med overbygning. Elevrådet har sat gang i både fælles oprydning efter sidste skoledag, de deltager i workshops hvor de giver deres mening til kende og kommer med input til rygepolitik – og de har allerede meget mere i støbeskeen. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Foto: Slagelse Kommune

Vi får tingene til at ske. Det er Det fælles elevråds motto, og det lever de også allerede op til, på trods af at de kun har et års erfaring som fælles elevråd med i bagagen. For nylig deltog repræsentanter fra elevrådet i Børne- og Ungeudvalgets møde, hvor de løftede sløret for både, hvad de allerede har sat i gang af initiativer, og hvad der ellers er på tegnebrættet.

– Da elevrådet blev dannet sidste år, valgte vi navnet skulle være Slagelses Kommunes Elevråd eller kort fortalt SKE, fordi vi gerne vil vise, at vi får tingene til at ske. Vi er selv unge elever på skolerne rundt om i kommunen, og derfor ved vi jo, hvad der fylder og interesserer os og vores skolekammerater. Samtidig så har vi jo også en mening om og holdning til, hvordan beslutninger, som træffes på skoleområdet, kan påvirke os, og så er det rart at kunne få medindflydelse og blive hørt. Vi lægger meget fokus på, at det er for elever og til elever, og derfor vil vi rigtig gerne være en del af en proces, hvor det er eleverne som sætter dagsordenen, siger formand for SKE Agnes Mikkelsen.

Oprydning efter sidste skoledag og input til rygepolitik
Et af de initiativer som elevrådet allerede har sat i sving er en fælles oprydning efter 9. klassernes sidste skoledag. 1. juni trækker SKE i arbejdstøjet sammen med 9. og 10. klasserne og rydder op efter festlighederne fra sidste skoledag i Anlægget i Slagelse, hvor der er tradition for, at eleverne mødes til sidste skoledag. Inden da deler SKE også løbesedler ud til naboerne til Anlægget, så de er informeret om, at der bliver ryddet op efter festlighederne. Derudover så er SKE også involveret i forskellige workshops, hvor de bl.a. giver input til rygepolitik, udvikling af uderummet for unge og om kriminalitet. Planen er også, at man til efteråret vil kunne møde SKE til Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival, hvor alle unge kan høre mere om arbejdet i SKE, som også forbereder de unge på at kunne blive en del af elevrådene, når de fortsætter på en ungdomsuddannelse.

Gør en forskel på tværs af skoler
– SKE fortjener stor ros og anerkendelse for i den grad at have taget opgaven til sig, og for at de allerede er kommet så langt med både tanker og idéer til hvordan de kan være med til at gøre en forskel på tværs af alle skolerne. Det var meget inspirerende at møde dem og høre, hvordan de brænder for den opgave, som de står med, så vi kan styrke den demokratiske deltagelse på skolerne endnu mere og sikre, at elevernes stemme bliver hørt. Deres holdninger skal frem, for vi politikere har stor glæde af at høre direkte fra de unge, om hvordan de oplever, at beslutninger som vi skal træffe, kan påvirke dem, siger formand for Børne- og Ungeudvalget Helle Blak (F).

– Ud over at være elevernes talerør på tværs af skolerne og høringsret på alle beslutninger, som vedrører skoleområdet, så har det været op til det fælles elevråd selv at sætte rammer og strukturen for elevrådet, og det kan vi bestemt se er lykkedes for dem allerede. Vi glæder os i udvalget til at følge dem og selvfølgelig ikke mindst deres idéer og initiativer, som de sætter i gang, siger medlem af Børne- og Ungeudvalget Søren Lund Hansen (O).