Det er kommunen, der anlægger vej og sti, mens boligområderne er solgt eller bliver solgt, så ny ejer kan opføre boligerne inde i de tre områder.

Arbejdet bliver delt i to etaper.

Første etape

Starter midt i juni og forventes slut oktober 2022.

Anlæg af ny vej, som byggevej, der tilsluttes Frølundevej
Anlæg af regnvandsbassin

Anden etape

Forventet at starte i foråret og slutte i august 2023.

Fortov og vejbelysning
Beplantning
Sidste lag asfalt
Sådan påvirkes trafikken
Arbejdet kan påvirke trafikken i de perioder, hvor der fx køres materialer til og fra arbejdsområdet.

Læs mere her

Foto: ABW