De skyhøje elpriser har udviklet sig til et sandt mareridt for mange danskere.
Op mod 60 procent af Danmarks el-forbrug kommer fra de store vindmølle- og solcelleparker som står rundt om i landskabet.
Men forbrugerne mærker ikke ret meget til den billige grønne energi. Og de enorme prisstigninger er uforståelige, når man hører at produktion af vindmøllestrøm kun koster 30-40 øre per kilowatt-time. Ligeså uforståelige er el-regningerne, som er fyldt med tal og svært tilgængelige informationer.
Siden 90’erne er der sideløbende med en række EU-direktiver om liberalisering af el-markedet sket mange ændringer i den danske elforsyning. Tidligere var denne i stor udstrækning offentligt eller forbrugerejet og blev drevet efter ”hvile-i-sig selv-principper”.

Nu sælges og købes strøm på internationale børser, og EU fastsætter el-priserne ud fra den produktionsform der er dyrest. I mange måneder har skyhøje gaspriser presset niveauet i top. Og danskerne kommer til at betale overpris for el – selvom de skattebetalte vindmøller drøner rundt og solcelleparkerne arbejder på højtryk. Og nu må el-selskaberne tjene penge på køb og salg af strøm, mens kunderne må betale den pris som forlanges – eller sidde i mørke.

Fortalerne for EU’s liberalisering af el-sektoren lovede noget helt andet – nemlig frit forbrugervalg og lave priser!

Folkebevægelsen mod EU Vestsjælland
ved Elma Lindberg
Naverhaven 4, Slagelse
E-mail: naverhaven@gmail.com