Der er indgået et bredt politisk budgetforlig om budget 2022-2025 mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Helle Blak. Aftalen indebærer bl.a. at udvidelsen af Slagelse Svømmehal med et helt nyt 50-meter-bassin til 72 mio. kr. gennemføres snarest muligt.

Parterne glæder sig over gode, tillidsfulde og konstruktive drøftelser sammen. Efter den brede enighed i forbindelse med førstebehandlingen af budgettet, ærgrer parterne sig over, at der ikke kunne findes fælles fodslag med V, F og B om de videre drøftelser, men glæder sig samtidig over gode interne drøftelser, der peger frem mod det kommende kommunevalg.

Palle Kristiansen, gruppeformand for Dansk Folkeparti, glæder sig over en god bred aftale, men er særligt glad for at der afsættes flere penge til ældreområdet, både mht. demografiudviklingen og de områder, der har oplevet stigende udgifter i indeværende år. Palle hæfter sig endvidere ved, at partiets prioritet om flere midler til velfærdsteknologi har fundet plads i aftalen.

Helle Blak peger på, at aftalen tilfører flere penge til børne- og ungeområdet, herunder investeringer på det sociale børneområde, med henblik på at finde bedre og mere langsigtede løsninger. Helle glæder sig desuden over, at der er afsat midler til håndholdte indsatser overfor og sammen med unge misbrugere.

Villum Christensen, Liberal Alliance, prioriterer det højt, at parterne er enige om, at Korsør Havn omdannes til et aktieselskab ”Korsør By og Havn A/S”, som skal sikre en helt nødvendig byudvikling på havnearealerne og en langsigtet udvikling af Korsør ikke mindst i lyses af et nært forestående køb af Stignæs Industrihavn. Villum peger endvidere på, at det er overordentligt positivt, at der arbejdes videre med en ekstra hal til bl.a. e-sport i Sørbymagle.

Thomas Clausen, Enhedslisten, ligger vægt på den politisk brede aftale og er særlig glad for, at der nu tages hul på etablering af Dansk Forsorgshistorisk Museum, der markerer Slagelse som en foregangskommune på det socialpædagogiske område. Thomas glæder sig desuden over, at der er sat penge af til en undersøgelse af mulighederne for en skøjtehal i Slagelse.

Sofie Janning, gruppeformand for Socialdemokratiet, glæder sig over det generelle velfærdsløft i budgettet, og at parterne i budgettet har fundet rum til indsatser i hele Slagelse Kommune. Sofie peger også på, at parterne har prioriteret Rettidige Indsatser meget højt, herunder midler til fx varmestuen i Korsør og housing-first indsatsen.

For borgmester John Dyrby Paulsen har det været vigtigt, at parterne bakker op om den fortsatte udvikling med mere decentralisering og samtidig om den fortsatte udvikling af Slagelse Kommune som #kommunepånymåde.

For yderligere kontakt:
Palle Kristensen, tlf.: 2655 6867
Helle Blak, tlf.: 2087 5383
Villum Christensen, tlf.: 6115 3089
Thomas Clausen, tlf.: 5325 7849
Sofie Janning, tlf.: 3070 2653
John Dyrby Paulsen, tlf.: 2118 4204

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Slagelse