Slagelse Kommune modtager i øjeblikket flygtninge fra Ukraine, og derfor har Rådgivning og Udbetaling travlt. De har fået nye opgaver med at modtage de mange flygtninge, behandle ansøgninger om forsørgelse, finde bolig til dem og så videre.

De kan af samme grund ikke garantere, at de kan overholde de fastsatte frister for sagsbehandling på deres øvrige opgaver.

Du må forvente, at der i de kommende måneder kan gå længere tid før du hører fra dem, hvis du fx søger om ydelser eller henvender dig til dem om andre myndighedsopgaver.

Læs mere her

Foto: JDL