Et samlet Socialudvalg har på deres udvalgsmøde sagt ja til en videre politisk drøftelse i efteråret vedrørende bekæmpelse af partner- og familierelateret vold i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune har blandt andet arbejdsgange, som beskriver, at kommunen så hurtigt som muligt kontakter borger og krisecenter for at få lavet en plan om fælles indsats, når en borger fra Slagelse Kommune får ophold på krisecenteret.

Sagsbehandleren følger under opholdet løbende op og er i dialog med borgeren og krisecentret for at understøtte, at borgeren kan vende tilbage til en så tryg tilværelse som muligt, så hurtigt som muligt. I 2022 har 47 kvinder fra Slagelse Kommune og 30 børn haft ophold på forskellige krisecentre rundt om i landet.

Antallet af kvinder fra Slagelse Kommune med behov for ophold er steget fra 33 i 2021 til 47 i 2022. Antallet af børn er faldet fra 35 til 30. Stigningen i antallet af kvinder er den primære årsag til, at kommunens udgifter til krisecentre stiger. Årsagen til at der kun er tale om kvinder, er fordi der i loven står skrevet at det kun er kvinder der er blevet udsat for familie- eller partnerrelateret vold eller trusler om vold, som kommunen er forpligtet til at hjælpe.

Stigningen i antallet af borgere på krisecentre bekymrer byrådsmedlem Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti:

“Jeg ser frem til sammen med resten af udvalget at dykke ned i det her område, også for at se på hvordan vi kan understøtte vores moralske ansvar for at hjælpe alle der måtte blive udsat for familie- eller partnerrelateret vold.” siger han, inden han fortsætter:

“Personligt har jeg spurgt ind til, om vi kan gøre mere for også at hjælpe mænd, der bliver udsat for familie- eller partnerrelateret vold. Og noget tyder på, at det kan vi, uden at det nødvendigvis vil koste mere. Så det vil jeg dykke ned i.”

Hent hjælp på alkolinjen