Kongedyssen er en langdysse på ca. 60 meter, der ligger lige op til Trelleborgleden. Den ligger i et lille geografisk område med mange dysser.

Dyssen har haft flere forskellige navne – bare i nyere tid. I 1888 var navnet Kong Slags Dysse, i 1893 var navnet Kongedyssen og i 1940 hed den Slagelsedyssen. De forskellige navne til trods kan det vel siges, at de hænger sammen.

Dyssen blev fredet ved tinglysning i 1940, hvor den blev opmålt til 57 meter lang, og 8,5 meter bred. Den afgrænses af 47 stående og 29 væltede randsten, og indeholder et kammer bestående af 2 bæresten og 1 dæksten. Den er dateret til tragtbærerkulturen og indeholder en megalitgrav. Gravkammeret er placeret i den nordlige ende af dyssen.

Kong Slags Dysse ligger i et mindre geografisk afgrænset område på en højderyg. Der er registreret 11 gravhøje i området, hvoraf mange er overpløjet. De fleste har været runddysser, men der er dog yderligere 2 langhøje. Alle øvrige høje er dateret til enten oldtid eller yngre sten- og bronzealder.

Fra toppen af Kong Slags Dysse er der en meget vid udsigt ud over Vårby Ådal og agerlandet helt ud til Storebælt. Dit Slagelses fotograf, Anne Beth Witte, var forbi en lun sommerdag og fik fanget disse stemningsbilleder.

(kilde: Friluftsguiden)