Den 7. december modtog Afdeling for Børn og Familie i Slagelse Kommune brev fra Arbejdstilsynet om, at de havde fået en grøn smiley, og at de opfylder arbejdsmiljølovens krav. Det glæder politikerne.

“Vi er utrolig glade og stolte over at afdelingen har modtaget denne anerkendelse fra Arbejdstilsynet. Det viser, at den kontinuerlige indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø har båret frugt, og at arbejdsvilkårene på arbejdspladsen er forsvarlige,” udtaler byrådsmedlem Christopher Trung, der sidder i kommunens socialudvalg på vegne af Det Konservative Folkeparti. Han roser afdelingen for den grønne smiley.

Tilsynet har været på besøg hos afdelingen den 6. december 2022. Her kunne de ikke konstatere nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, hvilket blev meddelt allerede dagen efter besøget.

Den grønne smiley er en anerkendelse af ledelsens og afdelingens indsats for at sikre et sundt og velfungerende arbejdsmiljø.

“At løfte og ændre på kulturen er et langt og sejt træk, og vi følger med fra sidelinjen af. Afdelingen skal naturligvis fortsætte det gode arbejde med at ændre på kulturen, styrke trivsel og generelt forbedre arbejdsmiljøet. Jeg er ikke i tvivl om at arbejdsmiljøet også smitter af på arbejdsopgaverne, og dermed også på sagsbehandlingen.” siger Christopher Trung, der understreger, at Slagelse Kommune skal være et godt sted at være.

Foto: Det Konservative Folkeparti – Slagelse Kommune