Af Christopher Trung, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti

Det er med stor bekymring, at vi ser på antallet af hjemløse her i kommunen. Vores kommune gør et godt stykke arbejde med at bekæmpe hjemløsheden, men der eksisterer ikke en politisk strategi, der sætter politisk retning for det store stykke arbejde i indsatsen mod hjemløshed.

Jeg har længe efterspurgt en politisk hjemløsestrategi, og nu synes der at være opbakning til det!

Der er ny lovgivning på hjemløseområdet, der kommer til at stille markante krav til måden hvorpå Slagelse Kommune hjælper hjemløse ud af hjemløshed. Vi bliver nødt til at omorganisere vores tilbud og måden som de hjemløse bliver mødt i systemet, samtidig med at lovændringerne stiller nye krav til måden hvorpå der samarbejdes med forsorgscentre og herberg.

Alt dette kalder på behovet for en politisk hjemløsestrategi i Slagelse Kommune, der skal sætte retning for den lokale indsats med at forebygge og bekæmpe hjemløshed blandt kommunens borgere.

Vi har en række yderst kompetente ildsjæle og aktører inden for kommunegrænsen, der i høj grad lykkes med at hjælpe kommunens hjemløse helt ud af hjemløshed, ligesom de også når at gribe en hel mennesker, der ellers ville være i frit fald til at blive hjemløse.

Men vi har endnu ikke fået knækket kurven. For hvert år ser vi stadig borgere, unge som gamle, tilflyttere såvel som ikke-tilflyttere, der falder ud i hjemløshed.

Dette er en del af forklaringen bag, hvorfor vi er den kommune i Region Sjælland med allerflest hjemløse, set ud fra sidste hjemløsetælling. For selvom vi får mange ud af hjemløshed, er der desværre også en del der bliver hjemløse.

Vi skal blive endnu bedre til at gribe disse borgere, inden de falder igennem,

Derfor bør vi også være i betragtning til at få et 2-årigt Task Force forløb fra staten. Det vil give os mulighed for at få ekspertise udefra og blive bedre til at hjælpe de hjemløse på tværs af fagcentre. Det er vigtigt, at vi tager imod denne mulighed, så vi kan sikre de bedst mulige vilkår for arbejdet med hjemløshed i vores kommune.

Vi vil arbejde for at vi får denne hjemløsestrategi på plads så hurtigt som muligt, også af hensyn til at omstillingen af hjemløseområdet allerede er i år.

Derfor går jeg ind for at temaet om en hjemløsestrategi sættes på den politiske dagsorden, med henblik på at få lavet en konkret strategi i Slagelse Kommune.