Debatindlæg vedr. besparelser fra Unnie Linette Brown Oldenburg, byrådsmedlem og udvalgsformand (Socialdemokratiet)

Først kom Corona, så kom krigen i Ukraine og nu står vi i budgetforhandlingerne.

I skrivende stund er der af Venstre, SF, Radikale Venstre og de Konservative indgået en budgetaftale for 2022 og det er besluttet, at man vil spare 32,6 millioner kr. på Børne- og Ungeområder. Derudover er der er lagt op til, at man i budget 2023 vil spare ca. 90 millioner kr. på Børne- og Ungeområdet.

Ros til alle medarbejdere og ledere i en svær tid.

Jeg vil starte med at sige, at jeg som formand for Børne- og ungeudvalget er dybt imponeret over de medarbejdere vi har i kommunen. Først skulle medarbejderne og lederne få vores børn og unge til at lykkes igennem en Corona Pandemi – hvilket man må sige de er lykkedes med. Så kom krigen i Ukraine hvor medarbejderne og lederne igen skal omstille sig og finde bæredygtige løsninger for de nytilkommende Ukrainske flygtninge, uden der skal gås på kompromis, over for de børn og unge som de tager hånd om i dag og nu står vores ledere igen og skal udøve kriseledelse på et børne og ungeområde, som er i gang med at blive beskåret så hårdt, at det ikke kan undgå at have vidtrækkende konsekvenser for det enkelte barn både her og nu, men også på lang sigt. Samtidig er der med de varslet besparelser skabt en frygt blandt medarbejderne i kommunen og vi begynder nu at se, hvordan medarbejderne og lederne opsiger deres stillinger – nogen fordi de frygter at blive fyret, andre fordi de ikke kan se sig selv være på et børne- og ungeområde hvor de skal kunne stå indenfor den kvalitet der skal være efter de massive besparelser.

Jeg må blot sige, at jeg er dybt taknemmelig for, at vi har så dygtige medarbejdere og ledere i kommunen, men jeg er dybt bekymret over hvilke konsekvenser disse besparelser kommer til at have for både vores børn, unge, medarbejdere og ledere.

Spareforslag

Jer er af den overbevisning, at den bedste måde, at finde besparelser på, er ved at få vores børn og unge til at lykkes. Så simpelt kan det skrives og hvis vi vil få flere børn og unge til at lykkes så giver det da ikke mening at spare eksempelvis 2,3 million på kompetenceudvikling af medarbejderne, det giver heller ikke mening at spare 20,5 millioner kr. på vores folkeskoler. At spare så stort et beløb på vores folkeskoler er at undergrave folkeskolen og sende flere børn og unge i specialtilbud eller direkte videre i armene på privat- og friskolerne.

Og hvad med vores allermindste, er det nu slut med at kunne indføre minimumsnormeringer? Eller vil man blot gøre det ved at ansætte uuddannet personale – Der skal nemlig spare ca. 2 millioner kr. ved at reducere antallet af uddannet personale og som om det ikke var nok, så har de valgt at spare 675.000 kr. generelt på dagtilbudsområdet uden politisk at tage stilling til, hvordan de penge skal findes og så er det vel og mærket på et dagtilbudsområde der kan bryste sig af, at være et af Danmarks mest effektive.

Budgetprocessen

Når nu vi er ved det med politisk ansvar, så synes jeg i den grad det har manglet i budgetprocessen. Det har været helt urimelige vilkår over for borgerne, medarbejderne og lederne. Det er en proces som er hastet igennem og med kun ca. en uge til at indgive høringssvar, samtidig med, at høringsprocessen blev lagt i påsken. Det er en forhastet proces, hvor hverken borgere, medarbejdere eller ledere har mulighed for at sætte sig ned og komme med alternative forslag, bæredygtige forslag som har mindst mulige konsekvenser for vores børn og unge. Kan man være det bekendt, når man vil spare så store summer på vores børne og ungeområdet?

Hvor skal pengene komme fra?

Mange tænker sikkert, men hvor skal pengene komme fra og med god grund. Der er to ting i det, den ene er, at hvis der bliver sparet de forkerte steder, så kommer der en endnu større regning i fremtiden og dermed er intet sparet. Den anden ting er, at man må prioritere – Det gjorde vi de sidste 4 år hvor vi havde borgmesterposten. I 2018 overtog vi en kommunekasse med 163 millioner kr. og vi forstod derfor, at der med det samme måtte sættes ind og lægges en plan. Planen gik ud på at finde besparelser i kommunen, som berørte så få borgere som mulige. Den plan lykkedes vi med og derfor formåede vi, at overlevere en kommunekasse med 396,7 millioner kr. Altså vi sparede op, fik kommunen på rette køl samtidig med, at vi friholdt to vigtige områder fra besparelser nemlig Børne og Ungeområdet samt Ældreområdet.

Foto: sdl