Torsdag d. 15. December 2022 var en god dag i Svøm Slagelse Korsør.

Klubben ved formand Jonas Petersen og cheftræner Panagiotis Christou; i daglig tale Panos, modtog torsdag d. 15. december 2022 en donation på kr. 35.000 fra Sparekassen Sjælland fonden. Donationen blev overrakt af filialdirektør Lars-Erik Madsen fra Sparekassen Sjælland Fyns Slagelse afdeling, behørigt overvåget af glade svømmere og trænere fra talent-, 4.-, 3.-, 2.- og 1. holdet og næstformand i Slagelse Kommunes Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Nicki Ottevig. Nicki deltog idet klubben er samarbejdspartner under Slagelse Talent og Elite.

Donationen på kr. 35.000 er givet på baggrund af en ansøgning, som frivillige kræfter fra Svøm Slagelse Korsør har udarbejdet, til fonden til indkøb af kameraudstyr mm. Ansøgningen blev sendt afsted efter ønske fra Svøm Slagelse Korsørs nye cheftræner Panos. Panos er ansat pr. 15. august 2022 i klubben og er græsk af oprindelse og har fungeret i klubber i både Sverige, Norge og Færøerne. Han er en træner med international erfaring og deltog i sommer som træner ved De Europæiske Junior Mesterskaber.

Klubben har et stort ønske om at udvikle den store talent masse man besidder, helt i tråd med at klubben fungerer som en Dansk Svømmeunions Talent Udviklings Klub. Her kan kameraet gøre en forskel idet det giver mulighed for at analysere den enkelte svømmer; både set fra bassinkanten, men endnu vigtigere set nede fra vandet. I første omgang kan det at se sig selv svømme gøre en forskel, men når der så samtidig kommer feedback fra trænerne giver det mulighed for at optimere til nye niveauer. Alt dette er helt på linie med Sparekassen Sjælland Fondens formål om bl.a. at bidrage til talentpleje.

Steen Kristiansen, der er formand for Konkurrenceudvalget i Svøm Slagelse Korsør, glæder sig til at få indkøbt udstyret og se til at det kommer i brug. Han er som Panos overbevist om at det kommer til at betyde en forskel for de lokale svømmere, helt fra de yngste på Talentholdet og op til de ældste på klubbens 1. hold.

Klubben vil i fremtiden afsøge alle muligheder for til stadighed at udvikle alle svømmerne men med Sparekassen Sjælland Fondens donation er man lige nu godt på vej.

Pressefoto