ztrongPROTREPTIK kommer af det græske ord protrepo og betyder ”at vende mod”. Via den protreptiske samtale vendes du mod dig selv, dine indre værdier, tanker og holdninger. Men også mod fællesskabet.

En protreptisk dialogorienteret samtale har til formål at gøre dig klogere på dig selv og dine grundlæggende antagelser og holdninger til livet, samt de normer og værdier du, bevidst og ubevidst, lever efter.

Slagelse-virksomheden ZTRONG kan lære dig at udøve protreptik. Men tilbyder også protreptiske samtaler.

Maibritt Isberg Andersen ejer virksomheden og er forfatter til ”Den protreptiske samtale”, ”ZTRONG samtalekort” og ”PROTREPTIK – arbejdshæfte 1”. Materialet ligger til grund for undervisningen som foregår på ZTRONGs kurser og benyttes under certificeringerne. Hendes filosofi er, at formidlingen skal være praksisnær, således at det er brugbart som et kommunikationsværktøj.

27 ledere har nu valgt at benytte ZTRONGs uddannelsestilbud som giver titlen protreptiker. Det er en uddannelse som tager et ½ år og foregår i Slagelse. Man gennemgår tre kurser som er stigende i sværhedsgrad men skal også oplæres i at kunne den protreptiske samtaleKUNST. Certificeringsforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen på CBS, ved professor dr. phil. Ole Fogh Kirkeby. Se reference her: http://www.ztrong.dk/sosu-sjaelland-intro-protreptik.html

ZTRONG har siden 2014 tilbudt certificerede og andre interesserede et protreptisk netværk. Således erhverves der ny inspiration fra foredragsholdere, deltagere deler ud af deres erfaring med hvordan de benytter protreptik i deres praksis og der trænes protreptik. Se reference her http://www.ztrong.dk/trafikselskabet-movia-protreptisk-netvaerk.html

Program 2016 http://www.ztrong.dk/pdf-2015/Protreptisk_netvaerk_2016.pdf

Netværksmøde 1 – den 24. februar 2016
Bensaid Vincent Jlil, socialpædagog, systemisk- og anerkendende coach fra METROPOL, Facilitator og procesleder CENFAC. Arbejder dedikeret for at bidrage til, at mennesker, ledelse og organisationer skaber exceptionelle resultater med afsæt i større bevidsthed, medfølelse, visdom, meningsfuldhed og medmenneskelig bæredygtighed. Bensaids store passion er visdommens og den eksistentielle dimension af livet og lederskabet.

Netværksmøde 2 – den 25. maj 2016
Reinhard Stelter, er professor i coaching- og sportspsykologi på Københavns Universitet. Han er PhD i psykologi og akkrediteret coachingpsykolog. Forfatter til bogen; “Tredje generations coaching – Narrativ samskabende teori og praksis”

Netværksmøde 3 – den 21. september 2016
Jakob Aagaard, Stifter af PROTREPO, har I 7 år arbejdet som personaleudviklingschef I IKEA som HR Maneger. Har en 2 årig Masteruddannelse i Business coaching hos CCC. Arrangerer protreptiske ture, bl.a. med vandringer i Pyrenæerne.

Netværksmøde 4 – den 23. november 2016
Malene Eliassen, retorisk konsulent og ekstern lektor, Roskilde Universitet fortæller om at tage retorisk ejerskab i sit lederskab. Retorisk blik på ledertalens forskellige aspekter og ikke mindst forberedelsesfasen.

Hvis du er ansat i en kommune, kan du måske få tilskud via denne fond: http://www.denkommunalekompetencefond.dk/

ZTRONG holder et gratis informationsmøde d. 25.11. kl. 14-16. og det første intro kursus ”Intro protreptik” afholdes d. : 6, 13, 20, 27. januar – kl. 09.00 til 11.00. Tilmeldingsblanketten finder du under kurser på www.ztrong.dk