Af Signe Adams, Slagelse Magasinet

For et par år siden havde jeg den store fornøjelse at deltage i et større arrangement på Liselund, og jeg blev dengang meget imponeret over de skønne lokaler, den gode stemning og den udsøgte mad. Jeg glædede mig derfor til et gensyn med stedet og et møde med daglig leder Mogens Hemmingsen i anledning af, at Liselund som den eneste på Sjælland er godkendt som seniorhøjskole, Liselund Højskole, med skolestart fra januar 2021. Jeg blev bestemt ikke skuffet, tværtimod. Jeg er meget imponeret over de mange fantastiske tilbud i de hyggelige rammer og vil helt sikkert deltage i forskellige arrangementer fremover.

Alt det, der udbydes i dag, bliver endda udvidet, når seniorhøjskolen med særligt fokus på aldersgruppen 60+ træder i kraft, og det er efter samme koncept som hidtil. Der bliver en glidende overgang fra kursuscenter til seniorhøjskole, og at man taler om seniorhøjskoler betyder ikke, at yngre aldersgrupper ikke har adgang. Kurserne kan vare en uge, en weekend eller en enkelt dag, og alle vil beskæftige sig med de emner, som optager moderne mennesker uanset alder.

Mogens Hemmingsen. Foto: Slagelse Magasinet

”I forbindelse med godkendelsen som seniorhøjskole, er det besluttet, at man skal bygge en ny værelsesfløj med 39 værelser”, siger Mogens Hemmingsen, ”og vores nye status vil medføre en større volumen og gøre os i stand til at ansætte folk til at tilrettelægge kurserne samt ansætte fire lærere”, fortsætter Mogens Hemmingsen. ”Som seniorhøjskole bliver der mere fokus på Liselund, og vi vil lægge endnu mere vægt på at lave disse kurser og andre kulturelle tilbud og dermed forhåbentlig også tiltrække flere mennesker udefra.”

Formål
Al undervisning er baseret på folkeoplysning, og der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage. Der bliver diskuteret tænkning, tvivl og tro samt kristendommens betydning og fortolkning. Det er en højskole med vægt på oplysning og friheden til at tilegne sig viden og forståelse ud fra det synspunkt, at bliver man oplyst, så man får mulighed for selv at tage stilling. Det er i virkeligheden det væsentligste i den grundtvigske tankegang og filosofi. Man bliver afklaret, man bliver udfordret, og intentionen er, at man måske gennem diskussionen og samtalen bliver netop så personligt afklaret, at man tager stilling. Det er essensen af den grundtvigske oplysningstradition.

Forskellige kursustilbud
Kyndelmisse på Liselund 3.-7. februar 2020: Tænkning og tro. Hvad tror vi på kan skabe det nye liv. Pilgrimsweekend 17.-19. april 2020: Ud at vandre og lære andre sider af egnen af kende. Seniordans 22.-25. juni 2020: Dans, historiefortælling, midsommerfest og bustur. Koruge ved Erik Sommer 2.-8. august 2020: Fællesskab og hyggelig stemning i de historiske stuer.

Kurserne bliver tilbudt alle, og man kan komme og bo på stedet og deltage i alt, man kan deltage som dagelev i undervisning og måltider, og der gives også mulighed for kun at deltage i foredragene. Der er således tre prisniveauer, så alle kan være med.

Der er planlagt et foredrag om pigerne på Sprogø og et kursus om kirkekunst, der vil omhandle de klassiske kirkekunstnere som Thorvaldsen og Skovgaard brødrene, men også nye kunstnere. Det er åbent for alle, og man vil opleve spændingen mellem gammelt og nyt, og spændingen mellem hvad man synes er smukt og ikke smukt. Det handler om dialogen mellem os, og den samtale er så vigtig.

Et kursus om forfatterne Thomas Mann og Martin A. Hansen bliver også tilbudt 2020, og der er sangarrangementer, der specielt henvender sig til de lokale borgere samt en frivillig strikkeforening. ”Læserne møder forfatterne” er et tilbud til de mange læsegrupper, der findes rundt omkring, om at møde forskellige forfattere og blive inspirerede til at læse mere. Det er et åbent tilbud til alle.

”Jeg kunne også forestille mig, at nogle af de mange foreninger, der er i Slagelse, vil være med til at lave nogle kurser, som henvender sig til et bredere publikum. Kun fantasien sætter grænser for fremtidige samarbejder”, påpeger Mogens Hemmingsen, som også gerne vil øge antallet af frivillige, der arbejder på stedet, for i takt med at der kommer flere kurser, vil der også være behov for flere hænder. Han søger frivillige, der vil hjælpe med kursusafvikling og andre praktiske ting på Liselund mod at deltage gratis i kurserne.

Læs mere om den store vifte af spændende tilbud på www.liselund.dk