Udtalelse/kommentar fra Lungeforeningen i Slagelse kommune ved formand Kirsten Christensen 

Livet med lungesygdom i Slagelse kommune – (Vi holder vejret)

Som lungesyg kan hver dag være en kamp for at få luften til at række. Til det man skal, bør og har lyst til. For mange ender det med, at det lystbetonede bliver fravalgt. Ikke af lyst men nødvendighed. Derfor er det meget vigtigt (som ved andre kroniske sygdomme), at der er fokus på tilbud om samvær, træning og læring med det formål, at opnå det mulige bedste liv, når lungekapaciteten er nedsat.

Omkring 600.000 danskere lever med en kronisk lungesygdom, og alt for mange ved det ikke selv. Fx lever 320.000 danskere med KOL, men kun halvdelen er klar over, at de har sygdommen. Ca. 325.000 voksne danskere har astma. Flere end 100.000 børn i Danmark lider af en lungesygdom. Derfor er der brug for en stor opmærksomhed på lungesygdomme (Kilde: lunge.dk). I 2016 så et lungenetværk dagens lys i Slagelse.

Aktivitetscentrene i kommunen fik i samarbejde med et par frivillige stablet flere tilbud på benene, hvor borgere med kronisk lungesygdom kunne komme og træne ugentligt samt mødes en gang om måneden omkring et emne, der kunne forbedre forståelsen og livet med lungesygdom. Og det kan de stadig – lidt endnu i hvert fald. Dette netværk var grundstenen til dannelsen af en lokalafdeling under Lungeforeningen i kommunen. En stærk forening, der arbejder for at forbedre vilkårene for mennesker med lungesygdom i Slagelse kommune. ”Uden samarbejdet med kommunen var vi her nok ikke”, siger Kirsten Christensen, Formand for lokalafdelingen af Lungeforeningen i Slagelse kommune. ”De sidste 3 år er vi vokset som forening. Uden ildsjælene i kommunen havde vi ikke haft succes med at udbrede kendskabet til foreningen”, fortsætter Kirsten.

Samarbejdet har skabt en så fin synergieffekt, hvor både kommunen og foreningen har fået skabt synlighed omkring lungesygdom og de tilbud, der er. Det har betydet tilgang af nye medlemmer til foreningen og flere deltagere på de holdaktiviteter, aktivitetscentrene varetager. Det er en lang proces at få svært lungesyge ud af deres hjem – foreningen er bange for at muligheden for det gode samarbejde lukker fremadrettet, med de store besparelser, der varsles i Slagelse kommune lige nu. ”Vi håber ildsjælene får lov til at blive og fortsætte det gode arbejde, de gør – ikke kun for os lungesyge, men også de andre sårbare borgere, der benytter aktiviteter på aktivitetscentrene. Der er i mange år blevet snakket om bekæmpelse af ensomhed.

Vi oplever netop, at de aktiviteter og arrangementer, der er for lungesyge, skaber nye netværk, mindsker ensomheden og bibringer en større livskvalitet hos deltagerne – og med den stigende tilgang må det betegnes som en succes. Møder du en lungesyg, vil det nogle gange ikke være til at mærke. Lungesyge kommer sjældent ud på de dårlige dage, de bliver hjemme.
Dette kan skævvride opfattelsen af deres tilstand, når vi kun mødes på de gode dage. Når luften ikke er der, kan selv ikke en engageret bestyrelse arbejde for sine mærkesager. Derfor har samarbejdet mellem kommune og patientforening været virkeligt værdifuldt.