Der skal lægges ny asfalt på Høng Landevej, der også er kendt som Kalundborgvej og ligger nord for Slagelse. Arbejdet bliver udført i de sene aften- og nattetimer, hvor det er til mindst gene for trafikanterne.

Onsdag 13. september og frem til fredag 29. september bliver der udført vejarbejde på en 3,2 kilometer lang strækning af Høng Landevej/Kalundborgvej (rute 22), der ligger mellem de to landsbyer Havrebjerg og Løve lidt nord for Slagelse.

Arbejdet er nødvendigt, fordi den nuværende asfalt er nedslidt og trænger til at blive udskiftet.

Sådan foregår arbejdet

Første opgave går ud på at affræse den gamle belægning, så der er plads til at foretage reparationer af den underlæggende belægning.

Når det er gjort, skal der udlægges nyt slidlag. Og som afslutning skal kørebanen have nye vejstriber.

Information til trafikanterne

Vejarbejdet betyder, at det er nødvendigt at spærre Kalundborgvej/Høng Landevej, hvorfor trafikanter vil blive sendt ud på en mindre omkørselsrute. Dette vil være skiltet. Beboerkørsel til ejendomme på den afspærrede strækning vil være tilladt, men skal ske med forsigtighed og efter entreprenørens anvisning.

Cykelstien langs med vejen vil kun blive påvirket af vejarbejdet i begrænset omfang, men i Havrebjerg skal cyklister og fodgængere være særligt agtpågivende ved færdsel og passage. Dette gælder også ved indkørsler og på sideveje.

Arbejdet vil foregå som aften- og natarbejde mellem kl. 19.00 og 6.00.

Fordi vejarbejde er vejrafhængigt, er der altid en risiko for, at det kan blive udskudt på grund af vejrforhold.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte påføre naboer og trafikanter.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

Læs mere på Trafikinfo.dk

Der vil blive skiltet med en omkørselsrute, mens arbejdet står på. Foto: Vejdirektoratet