Lone_Irene_WenzellStillingen som borger- og udviklingsdirektør er netop blevet besat. Ny direktør for områderne bliver Lone Irene Wenzell, som har været konstitueret i stillingen de seneste halvandet år.

Direktørstillingen blev oprettet som et toårigt forsøg efter kommunalvalget i 2013. Hensigten var at skabe større inddragelse af borgerne, især i landdistrikter, og at justere den kommunale kultur, så kommunen i højere grad ses som medspiller af borgere og virksomheder. Efter evaluering af de første halvandet år har Økonomiudvalget besluttet at gøre stillingen permanent. Derfor har stillingen været slået op, der har været samtaler, og ansættelsesudvalget har valgt at pege på den hidtil konstituerede direktør, Lone Irene Wenzell.

”Lone har gjort en markant indsats for at udmønte det politiske ønske om større inddragelse af borgerne, og hun har siden stillingens oprettelse vist, at hun evner at tænke i nye løsninger eksternt og ændre kulturen internt i kommunen,” siger kommunaldirektør Søren Lund Hansen.

I forbindelse med en organisationsændring sidste år fik Lone Irene Wenzell tilført ansvaret for udviklingsområdet, og blev dermed tovholder for, sammen med byrådet, at skabe de rammer, som fastholder og udbygger Slagelse Kommunes position i fremtiden.

”Slagelse Kommune er en stor kommune, og vi har rigtig meget at byde på. Derfor skal vi også sætte det lange lys på og hele tiden se på, hvordan vi kan få flere borgere og virksomheder i kommunen. Campus-planer, det nye psykiatrihospital og stærke innovative virksomheder giver os mange muligheder, men vi skal sørge for, at kommunen hele tiden leverer de bedste rammer for både borgere og virksomheder og bliver set som en god samarbejdspartner i at skabe vækst,” siger Lone Irene Wenzell.

Da Lone Irene Wenzell i forvejen er ansat i kommunen, tiltræder hun stillingen per 1. august.

Lone Irene Wenzell har været i Slagelse Kommune siden 2008, hvor hun har været centerchef for blandt andet personale og udvikling. Før da havde hun flere lederstillinger i regioner og amter inden for udviklingsområdet.

Lone Irene Wenzell har to voksne børn og bor i Sorø med sin mand.