65 procent af danske virksomheder oplever udfordringer ved håndtering af HR – herunder ansættelse, opsigelse og andre traditionelle HR-sager. Men hvor medarbejdere i tvivlstilfælde kan søge råd hos deres fagforening, har arbejdsgivere ikke den samme mulighed. Konsekvensen er, at der er ulige adgang til basal viden indenfor HR-området. Det vil det lokale firma Ansatte.dk gøre op med.

Foto: Ansatte.dk

Som arbejdsgiver har man to valgmuligheder, når man oplever HR-udfordringer: Man kan få hjælp af en HR-konsulent, eller man kan søge assistance fra en advokat/jurist. Begge dele kræver ressourcer og økonomi, som ikke alle virksomheder kan retfærdiggøre at sætte af til uforudsete HR-opgaver.

Arbejdsgivere begår ofte basale fejl, når de forsøger at håndtere konfliktsituationer på egen hånd, hvilket kan resultere i store godtgørelseskrav fra fagforeningerne. Disse basale fejl kunne være undgået, hvis blot de havde haft adgang til viden omkring personalejura og HR.

“Ansatte kan altid og uden begrænsninger søge rådgivning hos deres fagforening, men for en virksomhed der starter taxameteret, så snart de ringer op til en HR-konsulent, advokat eller jurist. Den ulighed vil jeg gerne være med til at komme til livs, så virksomhederne får samme grundige rådgivning til at undgå personalekonflikter. Det er godt for både arbejdsgiver og arbejdstager”, siger Peter Serop, der er idémand bag Slagelse-firmaet Ansatte.dk, morgendagens HR-platform målrettet danske virksomheder.

Et stigende problem
Ifølge Dansk Erhverv blev der oprettet mere end 36.000 nye virksomheder i 2018. Men springet fra iværksætter til arbejdsgiver med tilhørende personaleansvar er stort. Så stort, faktisk, at to tredjedele af virksomhedsejerne er plaget af den krævende HR-arbejdsbyrde. Det fremgik af rapporten Nem Vækst fra Erhvervsstyrelsen, der i 2009 foretog en rundspørge blandt 12.000 danske virksomheder.

“Virksomheder i alle størrelser, både de små og nystartede samt de større med eksisterende HR-afdelinger, kan drage nytte af rådgivning og støtte til det rutineprægede juridiske dokumentarbejde. Det kan frigive ressourcer i virksomhederne, så de kan fokusere på deres kerneværdier og det, der skaber værdi for dem”, fortæller Peter Serop.

HR: En besparelse, der kan koste dig dyrt
Virksomhedsejere er generelt gode til at alliere sig med fagprofessionelle, når det gælder regnskab, IT og markedsføring. Men alt for mange virksomheder undlader at investere i HR – og det er en besparelse, der kan koste dem dyrt. Det ved butiksejeren Mogens alt om. Da han blev alvorligt syg, måtte han nemlig ansætte en ny medarbejder til at varetage den daglige drift. Det gik alt sammen godt – i starten. Men med tiden skulle det vise sig, at den nye medarbejder systematisk snød og bedragede. Mogens manglede pludselig 400.000 kr.

“Måden, hvorpå Ansatte.dk gik til opgaven, er noget helt udover det sædvanlige. De stod klar til at hjælpe lige fra starten”, fortæller Mogens. “Deres rådgivere, deres know-how og deres viden har gjort en stor forskel for mig og min butik.”

Mogens har som medlem af Ansatte.dk adgang til online værktøjer og skabeloner til håndtering af ansættelser, opsigelser mv. – og ubegrænset adgang til rådgivning om personalejura og HR.

Peter Serop. Foto: Ansatte.dk