Slagelse Kommune deltager fra næste skoleår i en ny forsøgsordning oprettet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvor et begrænset antal elever i 8. og 9. klasse kan se frem til at kunne kombinere undervisningen i folkeskolen med praksisorienterede valgfag på en erhvervsskole.

Når det nye skoleåret 2024/2025 begynder, så bliver det med en ny udskolingslinje eud 8/9 i Slagelse Kommune. Her tilbydes et begrænset antal elever en reduceret række af fag for at give plads til valgfagsundervisning på en erhvervsskole. Den nye udskolingslinje er et tilbud, som eleverne visiteres til, og rammeforsøget strækker sig frem til skoleåret 2025/26.

Øge motivation og give lyst til en ungdomsuddannelse

– Børn er forskellige og lærer forskelligt. Derfor giver forsøgsordningen mulighed for, at nogle elever i 8. og 9. klasse kan få både den traditionelle undervisning, hvor der fokuseres på bl.a. dansk og matematik, mens andre fag bortfalder fra skemaet, så der i stedet gives plads til mere praksisorienteret undervisning på en erhvervsskole. Den kombination, håber vi, kan være med til at øge deres motivation for at gå i skole og samtidig styrke deres lyst til at tage en ungdomsuddannelse efterfølgende, siger formand for Børne- og Ungeudvalget Unnie Oldenburg. (A)

Byrådet har besluttet, at den nye udskolingslinje vil blive oprettet på en folkeskole i Slagelse og i Korsør, mens der er indgået driftsoverenskomst med ZBC omkring valgfagsundervisningen.

Læring og praktik understøtter hinanden

– Forsøgsordningen er en god mulighed for, at eleverne stadig får mulighed for at dygtiggøre sig i en række fag i skolen, mens de samtidig lærer om forskellige håndværk og får afprøvet forskellige brancher. Læring og praktik understøtter hinanden, og forhåbentlig giver forløbet også de unge nogle nye succesoplevelser, som motiverer dem både i dagligdagen og til senere at overveje en erhvervsfaglig uddannelse, siger næstformand i Børne- og Ungeudvalget Phillip Weirup (C)

Fakta om forsøgsordningen med udskolingslinje eud 8/9

På eud 8/9 får et begrænset antal elever i 8. og 9. klasse undervisning i færre fag (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) og undervisning i valgfag på en erhvervsskole. Forsøget sigter mod at styrke elevernes motivation og forudsætninger gennem en tættere kobling mellem teori og praksis med det formål, at flere elever gennemfører folkeskolen og påbegynder en ungdomsuddannelse. Målgruppen er unge, der risikerer ikke at starte eller fuldføre en ungdomsuddannelse for eksempel elever, som mangler motivation i undervisningen. Hvis eleven ikke længere ønsker at deltage i rammeforsøget, kan de til enhver tid vende tilbage til den almene undervisning.

 

Pressefoto