De har mange ideer og visioner for de borgere, der er tilknyttet Autisme Center Vestsjælland. Men de mangler en ny kollega til at hjælpe dem med at nå deres mål. Derfor udvider de med endnu en områdeleder.

De søger dig, der evner at se, høre og forstå andre mennesker. Dig, der lytter til det, der ikke nødvendigvis siges højt, og som har ledelsesmæssig “gefühl”. Dig, der kan definere dit eget ledelsesrum.

Dine overordnede opgaver som områdeleder

Varetage og sikre en bæredygtig drift og strategisk ledelse af deres ledelse af hele organisationen i samarbejde med øvrige områdeledere og virksomhedsleder
Varetage og lede i det store lederfællesskab på tværs områder, herunder facilitere ledernetværk
Bidrage til og understøtte arbejdet med de politiske pejlemærker på tværs af virksomheder i Center for Handicap og Psykiatri.

Det er et krav, at du har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor pædagogik, eller at du har anden beslægtet baggrund. Derudover skal du enten have en lederuddannelse eller være i gang med uddannelse. Du skal have administrative færdigheder, og du skal være tydelig og velformuleret i skrift og tale.
Du skal være autentisk og i stand til at lede i forskellige arbejdsfællesskaber og lede både ledere og medarbejdere, hvor nærvær og interesse for den enkelte i helheden er vigtig.

Du vil får ansvaret for områdeledelsen af Voksenområdet. Området består af 19 botilbud efter servicelovens § 107 og § 108 samt almenboliglovens § 105. Du vil have den direkte ledelse af 6 kompetente daglige ledere. Området beskæftiger ca. 280 medarbejdere, som støtter ca. 90 borgere. De daglige ledere arbejder i makkerskaber omkring den daglige ledelse af deres botilbud.

Autisme Center Vestsjælland varetager en række forskellige specialpædagogiske opgaver; botilbud for børn, unge og voksne, aflastning for børn, specialskole, ungekollegie, STU og aktivitets- og samværstilbud. Målgruppen er børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespekteret og tilgrænsende diagnoser. Tilbuddene er fysisk fordelt på 15 forskellige matrikler, og vi har fokus på at arbejde med stærke arbejdsfællesskaber på den enkelte matrikel.
Tilbuddene er delt op i områder, ledet af hver sin områdeleder
Centerets stabs- og servicefunktioner
Specialskolen Rosenkilde Skole
Voksen-botilbuddene (dig)
Børne og unge-botilbud, aflastning, STU, enkeltindsatser og aktivitets- og samværstilbuddene.

På Autisme Center Vestsjælland har de flere lederfællesskaber. Den overordnede strategiske ledelse varetages og udøves af områdeledelsen og virksomhedsleder. Den daglige drift og den strategiske ledelse indenfor de enkelte områder udøves af de daglige ledere i tæt samarbejde med områdelederen. Dvs. at du både skal evne at skabe resultater gennem andre samt skabe bæredygtig drift i eget område samtidig med, at du skal bidrage til, at virksomheden samlet set er bæredygtig og i udvikling. Ift. driften i området får du kompetent understøttelse fra Staben bl.a. ift. økonomi og HR-relaterede opgaver.

Læs hele stillingsopslaget her ( ansøgningsfrist d. 16. marts 2021)

Foto: ABW