Lørdag den 3. december 2022 vil Soroptimist International i Slagelse og i hele landet markere ”Stop vold mod kvinder” med farven orange. SI Slagelse vil være på Slagelse Nytorv fra kl. 1o i en opstillet container. Der vil være lejlighed til at drøfte vigtigheden af at stoppe vold mod kvinder, og at sætte fokus på forebyggelse ved at være opmærksom på otte tegn på vold, og hvilke muligheder en voldsramt har for at stoppe volden.

Der bliver også mulighed for at blive orienteret om, hvad Soroptimist International i Slagelse og i verden står for.

Til børnene vil der være orange balloner og orangeade.

Kvindeegen i Slagelse Lystanlæg udstyres med orange bånd og små plakater

Soroptimist International arbejder for kvinders og pigers liv og rettigheder, både herhjemme og internationalt. Det sker uden partipolitik og i respekt for den enkelte uanset religion. Soroptimist

International har som eneste kvindeorganisation taleret i FN. Interesserede kan finde nærmere oplysninger på
https://www.soroptimist-danmark.dk/
Hanne Juel Christoffersen, Soroptimist International Slagelse
Kontakt: tlf. 40250323 eller hanne@zuhause.dk

Pressefoto