Debatindlæg af næstformand Kurt A. Nissen – Lungeforeningen i Slagelse kommune

Mener at loven siger at kommunerne ikke “bare” må spare via grønthøstermetoden på det sociale områder hvor det drejer sig om den personlige pleje herunder nødvendig rengøring og skift af sengetøj, hver enkel borger der modtager personlig hjælp, skal vurderes individuelt om det er fagligt forsvarligt at fjerne eller forringe en tildelt ydelse – mener også at der skal være en klage vejledning – måske det også kunne være en god hjælp at henvise til Borgerrådgiveren i Slagelse kommune – En svagelig person der dagligt har fået hjælp til et dagligt bad via en hjælper der stod klar til at hjælpe hvis personen var ved at falde, en sådan person kan ikke klare sig med et bad 2 gange om måneden – andre skal have hjælp til at spise dagligt osv. – Spar der hvor hjælpen er urimelig stor fordi borgeren har fået det bedre – spar hellere på asfalt en på syge og svage samt børn.

Det borgerlige flertal har sat sagsbehandlerne i alvorlig knibe, de er nu tvunget til at haste dette igennem uden at borgerne reelt får mulighed for at klage inden spareordningen er trådt i kraft pr. 1.1.2023 Husk det er svage borgere som ikke altid magter at holde på deres ret – HVORFOR haster det så meget ”kære” byrådspolitikere i Slagelse byråd ps. For øvrigt er det ikke alle der har fået en afgørelse fra kommunen, men kun fra dem der gør rent og der er jo ingen ankemulighed.

Foto: ABW