Slagelse Kommune fraråder på baggrund af sundhedsfaglig rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed badning og vandaktiviteter, hvor man kommer i direkte kontakt med vand og bundsediment i Korsør Nor. Det skyldes PFOS-forurening og gælder i første om-gang, indtil man har undersøgt forureningen yderligere.

Badning og andre aktiviteter, hvor man kommer i kontakt med vand og sediment i Korsør Nor frarådes nu af Slagelse Kommune på baggrund af sundhedsfaglig rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det sker ud fra et forsigtighedsprincip og sker for at undgå, at borgere bliver yderligere eksponeret for PFOS-forureningen ved brandskolen i Korsør.

At man nu fraråder vandaktiviteter i Korsør Nor sker ud fra et forsigtihedsprincip og er i første omgang midlertidig, indtil man har fået undersøgt udbredelsen af PFOS-forureningen i Korsør Nor.

Frarådningen af vandaktiviteter gælder alle former for aktiviteter, hvor man kommer i direkte kontakt med vand og bundsediment i Korsør Nor. Det vil blandt andet sige badning, sopning mm., mens aktiviteter, hvor man ikke kommer i direkte kontakt med vand og bundsediment kan fortsætte som hidtil. Det vil sige kajak og robådssejlads mm. kan fortsætte som hidtil.

I første omgang skal borgere, som har badet i noret ikke være bekymret. Frarådningen af badning sker ud fra et forsigtighedsprincip, og Slagelse Kommune vil nu hurtigst muligt få taget prøver, som kan afklare, om der er grund til bekymring.

Arbejdet med at få taget nye prøver starter i næste uge. Der skal tages prøver af både vand og bundsedimentet langs med Korsør Nor. Formålet er, at få kortlagt, om der er grund til bekymring for vandaktivitet i Noret.

I næste uge vil der blive sat skilte op langs med noret, som informerer om, at man fraråder vandaktiviteter i Noret.

Dialog om kogræsserforening

Slagelse Kommune havde i går torsdag møde med Styrelsen for Patient-sikkerhed og Fødevarestyrelsen, hvor man også drøftede medlemmerne af kogræsserforeningen, som har spist kød, som er forurenet med PFOS. Formålet med mødet var at oplyse Styrelsen for Patientsikkerhed om sagen.

På mødet var der en fælles forståelse for borgenes bekymring. Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder den generelle anbefaling om at borgere skal gå til egen læge hvis de er syge eller bekymret for deres helbredstilstand. Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet Slagelse Kommune, at kontakte Region Sjælland med henblik på at afklare om det er sundhedsfagligt relevant at kigge på kogræsserforeningen som en samlet gruppe. Styrelsen for Patientsikkerhed vil kontakte Region Sjælland for at orientere dem om sagen.

Foto: ABW