På KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum er Slagelse Kommune blevet kåret til vinder af Forebyggelsesprisen 2024. Slagelse modtager prisen på vegne af flere samarbejdspartnere pga. indsatsen omkring opsporing af særligt sårbare, kronisk syge, ældre borgere til forebyggelsesforløb.

Slagelse Kommune deltog i 2016-2020 i et EU-finansieret innovationsprojekt, WIPP-projektet, for tidligt at kunne opspore skrøbelige ældre i aldersgruppen 60+. Forskningen fra projektet har Slagelse, sammen med bl.a. SDU og Middelfart Kommune, videreudviklet på, og resultaterne af dette er så gode, at Slagelse Kommune netop har modtaget KL’s Forebyggelsespris 2024.

Deler ud af erfaringer

Vi er selvfølgelig meget stolte og glade over at modtage prisen. Det er et stort skulderklap og en anerkendelse af den indsats, som vi har arbejdet med gennem flere år. Vi har delt vores erfaringer og er gået forrest i samarbejdet om at udvikle en indsats, som både er med til at understøtte, at vi bruger vores ressourcer bedst muligt og samtidig øger livsglæden og trivslen hos de ældre, siger formand for Sundhedsudvalget Nikolaj Bjørk Christensen. (V)

Forebyggelsesindsatsen, WIPP360, benytter en digital screenings- og triageringsmodel, der inddeler borgerne i rød, gul eller grøn alt efter støttebehov.

Indsatsen har fokus på så tidligt som muligt at opspore særligt sårbare kronisk syge ældre borgere gennem forebyggende hjemmebesøg. Ældre borgere (65+) modtager et digitalt spørgeskema, der bl.a. spørger ind til borgerens hverdag, trivsels, funktionsniveau og helbredstilstand. Skemaets opdeling er med til at sikre, at de borgere som har størst risiko for forværringer i deres sundheds- og helbredstilstand i højere grad tilbydes og motiveres til at deltage i forebyggelsestilbud.

Opsporer særligt sårbare ældre

-Vi er meget stolte over at modtage prisen, og personligt er jeg meget stolt over det samarbejde, der har været kommunerne og SDU imellem. Vi har opsporet flere end 1500 særligt sårbare ældre ved hjælp af modellen, som vi har udviklet i fællesskab. Vi kan se, at indsatsen gør en forskel for både de ældre og medarbejderne, ikke kun i Slagelse, men i alle kommunerne og det er det vigtigste, siger Gorm Rabølle, Udviklingskonsulent i Slagelse Kommune.

Om Forebyggelsesprisen og begrundelse for modtagelsen
Indstillingerne til KL’s Forebyggelsespris er blevet bedømt af KL’s sekretariat et dommerpanel bestående af kommunale politikere, direktører og chefer samt forskere på social- og sundhedsområdet.

I bedømmelsen lagde dommerpanelet især vægt på, at:

  • WIPP360 giver et godt grundlag for tidlig opsporing af sårbare borgere med kronisk sygdom som ellers ikke er tilbøjelige til at deltage forebyggelsesforløb
  • Rekrutteringen rammer bredt og I får kontakt til de mest sårbare borgere
  • Slagelse Kommune får kontakt til borgere med kronisk sygdom tidligere, og det kan give besparelser på den lange bane
  • Slagelse Kommune arbejder systematisk med rekruttering og har implementeret indsatsen i den eksisterende drift via den afklarende samtale og de forebyggende medarbejdere
  • WIPP360 har et stort spredningspotentiale – og det skaber grundlag for at kunne differentiere og forebygge ulighed i sundhed

Om WIPP-projektet og WIPP360-modellen

WIPP-projektets formål har været at udvikle værktøjer til både at opspore skrøbelige ældre borgere med behov for forebyggende livsstilsforandringer og at afprøve forebyggende indsatser. Målet var, at kommunerne skulle blive bedre til at opspore de borgere, som er i risiko for at blive syge eller på anden måde lide funktionstab eller tab af livskvalitet. Dermed kan kommunerne tidligere sætte ind med forebyggende indsatser, som kan sikre flere sunde og gode leveår til de ældre. Med WIPP360-modellen inddeles borgerne i en grøn, en gul og en rød kategori. Borgere i den grønne har meget høj trivsel, livskvalitet og selvvurderet helbredstilstand. Borgere i den gule kategori har trivsel, livskvalitet og selvvurderet helbredstilstand på niveau med den generelle danske ældre befolkning 70+. Borgere i den røde kategori har statistisk signifikant lavere trivsel, livskvalitet og helbredstilstand end borgerne i både den gule og grønne kategori.

Modellen benyttes i Slagelse Kommune, Middelfart Kommune, Odsherred Kommune, Næstved Kommune, Ishøj Kommune, Randers Kommune og Varde Kommune, mens flere kommuner er i gang med at afprøve den. Alle 98 kommuner har mulighed for at benytte modellen.

Pressefoto