Debatindlæg: 

En sparerunde på 80 mio. kr. truer den kommunale service i Slagelse. Flertallet bag den nye borgmester har besluttet at genåbne budgettet for 2022. Men det slutter ikke med det: I de følgende fire år skal der skæres 8 procent af serviceudgifterne.
I medierne skændes den nuværende og tidligere borgmester om, hvem der har ansvaret. Ligesom truslen om, at kommunen kan blive sat under administration, nævnes.
Hvad der ikke tales højt om er, hvilken rolle den EU-dikterede budgetlov spiller. Den er en konsekvens af EU’s Finanspagt, som Danmark gik med i for 10 år siden. Dermed blev den stramme styring af de offentlige udgifter fastlagt ved lov. Ligesom der blev indført en ny strafafgift på adskillige millioner til kommuner, der ikke overholder de fastlagte rammer.
Konsekvenserne af budgetloven kan mærkes helt ud i krogene på hver eneste kommunale arbejdsplads i Slagelse. Danmark kan ophæve budgetloven, hvis Folketinget opsiger Finanspagten. Det skyldes, at vi er udenfor euro-samarbejdet. Det kan undre, hvorfor der ikke er oprør blandt borgmestre og kommunalpolitikere? De ender jo med at skulle løse den umulige opgave, der ligger i at få den stramme økonomi til at balancere med borgernes krav på uddannelse og velfærd til børn, unge og ældre. Budgetloven må skrottes så de lokale politikeres indflydelse bliver reel og ikke begrænses til at beslutte, hvor sparekniven skal ramme.

På vegne af
Folkebevægelsen mod EU Vestsjælland
Elma Lindberg
Naverhaven 4, Slagelse

Foto: ABW