Den kølige tid hen over vinteren er blevet brugt til nogle meget nyttige ting, som frivillige sammen med greenkeeper har arbejdet på. Der er omsider kommet et lynskur op ved hul 16.

To nye bunkers er blevet gravet ud ved green til hul 15, og nu mangler der bare at blive fyldt op med sand. Dette vil gøre hul 15 mere spændende at spille.

Nogle omsorgsfulde medlemmer, som kalder sig Haveholdet,  har anskaffet træ og lavet 20 fuglekasser til ophængning ved banen. Formålet er indlysende og burde komme mange til gode. De er til Stære, som spiser mange stankelbenslarver – det er blot en af deres livretter. Når de små insekter æder græsrødder, så optræder der tørre, bare pletter på banen.

Ud over at gavne banen er det også et godt initiativ for Stæren, da den er gået meget tilbage i antal de seneste 20 år.  Hver kasse er nummereret, og de har en sponsor, som er fundet blandt klubbens medlemmer.

Det kan ikke udelukkes, at antallet af kasser vil stige endnu mere op til yngletidens begyndelse. En stor fordel er også, at fuglene vælger kasserne frem for sprækker under klubhusets tag. De har sammen med svalernes møg skabt en del irritation på terrassen.

For tiden er kun 9-hulsbanen åben for spillere, så de igangværende projekter kan gøres færdig til sæsonen starter.

Trelleborg Golfklub Slagelse, bunkers ved hul 15. Feb.2017. Foto: Jette
Lynskur ved hul 16, Trelleborg Slagelse Golfklub. Febr. 2017. Foto: Jette