Er der interesse for et Folkeuniversitet i Slagelse?
Sådan spørger Slagelse Biblioteker & Borgerservice, der på vegne af Byrådets Kultur- og Fritidsudvalg inviterer til aftenmøde, hvor alle med interesse og nysgerrighed for Folkeuniversitetet er velkomne.

Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet hvorvidt, der kunne være grobund for en ny version af Folkeuniversitet i Slagelse.

For at afsøge interessen for at etablere Folkeuniversitet i Slagelse Kommune inviteres alle interesserede derfor til åbent aftenmøde på biblioteket i Slagelse. Invitationen gælder både private borgere og interessenter fra uddannelsesinstitutioner, oplysningsforbund med videre.

I løbet af aftenen vil formand for Odense Folkeuniversitet, Simon Møberg Torp, give et inspirerende oplæg om Folkeuniversitetets DNA og hvordan netop Folkeuniversitet kan gøre en positiv forskel for en kultur, uddannelses- og erhvervskommune som Slagelse.

Arrangementet finder sted den 17. september 2020, kl. 17-20 i bibliotekets café – Stenstuegade 3, 4200 Slagelse.

Der vil blive serveret en let anretning og drikke.

Foreløbigt program for aftenens møde:
Kl.17.00

Velkomst og oplæg v. Johan Otte, leder af Biblioteker & Borgerservice
Herefter pause med servering af en let anretning og drikke.
Efter pausen vil formand for Odense Folkeuniversitet, Simon Møberg Torp, give inspirationsoplæg om Folkeuniversitetets DNA og om hvordan netop Folkeuniversitetet kan gøre en forskel for Slagelse som kultur, uddannelses- og erhvervskommune.
Der vil undervejs være rig mulighed for at stille spørgsmål til muligheder for organisering og andre praktiske opgaver for en eventuel ny forening for Folkeuniversitetet.
Herefter vil deltagerne drøfte om der er videre interesse for at stifte en ny forening.
kl. 19.30 Afrunding og tak for i aften.

Læs mere her

Foto: ABW