Slagelse Erhvervsråd har i årevis efterspurgt ledig erhvervsjord, og med den netop indgåede købsaftale på 110.000 kvm på Skælskørvej i Slagelse, ser det ud til at det ønske nu indfries.

Når vi ser rundt på vores nabokommuner, så har der længe været godt gang i erhvervsudviklingen, hvor ikke mindst de mange nye erhvervsbyggerier springer i øjnene. I erhvervsrådet har vi derfor længe haft et ønske om, at Slagelse Kommune kunne tilbyde attraktive erhvervsarealer såvel til de lokale virksomheder som til de nye virksomheder, som måtte ønske at flytte til vores kommune. Gode ledige erhvervsarealer er helt afgørende, hvis ikke erhvervsudviklingen på Syd- og Vestsjælland skal køre uden om Slagelse.

– Det er godt at byrådet har fundet sammen om køb af attraktiv erhvervsjord tæt på motorvejen med gode muligheder for synlighed ud mod motorvejen, siger formand for Slagelse Erhvervsråd, Helge Poulsen.

– Vi kan jo spørge os selv om hvad vi tænker, når vi kører forbi store erhvervsbyggerier ud mod motorvejen? fortsætter Helge Poulsen, selv tænker jeg at her er der en kommune, hvor der er godt gang i erhvervsudviklingen, og her må det være godt at drive virksomhed.

Der er dog endnu et stykke vej til, at spaderne kan sættes i jorden, da der først skal udformes og vedtages en lokalplan for arealet. Erhvervsrådet ser gerne et så bredt anvendelsesformål som muligt, så der ikke indbygges for mange begrænsninger i lokalplanen. Det haster med at få en plan op at stå, da udvikling til færdig byggejord er tidskrævende.

– Vi har ofte været direkte i vores kritik, når vi ikke møder politisk forståelse for vores erhvervspolitiske synspunkter. Men vi roser også meget gerne, hvor roses skal. Vi ser det nye opkøb som en god begyndelse. Vi vil samtidige sige tak til erhvervschef Per B. Madsen for hans utrættelige arbejde med at gøre vores kommune erhvervsvenlig. Nu gælder det om så hurtigt som muligt at få gjort arealet salgsklart og meget gerne suppleret med tilliggende arealer, slutter Helge Poulsen.

Foto: ABW