Slagelse Kommune søger til en nyoprettet stilling en chefjurist med bred og velfunderet juridisk kompetence i kommunal forvaltning, der kan være garant for et højt fagligt niveau i Ledelsessekretariatets opgaveløsning inden for det juridiske område.

Chefjuristen vil have en central og koordinerende funktion i de opgaver, jurateamet løser, og vil skulle være juridisk sparringspart i særligt komplekse sager, der har ledelsesmæssig og politisk bevågenhed.

Jurateamet løser en bred vifte af opgaver for hele organisationen, og fagligt kan opgaverne derfor falde inden for flere lovgivningsområder – men kerneopgaven er den juridiske rådgivning af byråd, borgmester og kommunaldirektør i form af juridisk analyse og sagsbehandling. Hovedfokus vil således være på forvaltningsret, kommunal styrelseslov, offentlighedslov og kommunalfuldmagten.

Som chefjurist har du ansvaret for den faglige koordinering og udvikling af teamets opgaveløsning, og du vil derfor skulle holde dig fagligt opdateret på relevant lovgivning. Du vil stå forrest i samarbejdet med organisationen og i rådgivningen af borgmester og kommunaldirektør. Kvalitet og professionalisme er derfor helt centrale markører for din performance, og du skal kunne formidle, forklare og redegøre for regler og lovgivning på en overskuelig og inspirerende måde og gøre juraen til en hjælp i kommunens strategiske arbejde.

Slagelse Kommune er en arbejdsplads i bevægelse. De har startet en rejse under overskriften #Kommunepånymåde, hvor de orienterer sig mod mere moderne organisations- og ledelsesformer, som vil udfordre deres vanetænkning og deres evne til at se nye muligheder. De henter inspiration udefra, men de skal bygge deres egen model. Den proces vil chefjuristen også indgå i, der hvor det er relevant.

Som deres nye chefjurist vil dine hovedopgaver være

rådgivning af kommunens strategiske ledelse
sagskoordinering i komplekse sager med høj politisk bevågenhed
udvikling af de juridiske kompetencer i organisationen.

Du vil referere til afdelingslederen i Ledelsessekretariatet.

De forestiller sig, at du

er cand.jur. med mindst tre til fem års erfaring som specialkonsulent eller tilsvarende
har et indgående kendskab til det kommunale område
kan holde fokus og følge din juridiske vurdering til dørs
har god procesforståelse og kan folde en sag ud med flere perspektiver
har faglig autoritet og går ind med et helhedssyn på opgaven
har solid erfaring fra en politisk ledet organisation (kommune eller centraladministration)
trives med at se muligheder i det nye og dermed kan være en konstruktiv medspiller i udviklingen af #kommunepånymåde.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 26 april 2021)

Foto: Abw
Del på sociale medier