Hvad kommer Brexit til at betyde for Danmark? Bliver vi presset ind i et endnu tættere samarbejde nu, hvor vi ikke længere har Storbritannien til at trække i en anden retning eller holde igen? Fortsætter EU med at svinge sparekniven i de danske kommuner?

Disse og mange andre spørgsmål er til debat, når Folkebevægelsen mod EU torsdag den 1. oktober efter en længere Corona-pause igen holder offentligt møde. Det sker i samarbejde med Fagbevægelsen mod Unionen.

Debatten indledes af Ditte Marie Gyldenberg Ovesen, som er landssekretær for Folkebevægelsen mod EU. Hun tager udgangspunkt i filmen ”Efter Brexit: Hvor er EU på vej hen?”

Briterne forlod som bekendt EU i den 31. januar. Dermed har Danmark mistet en vigtig allieret i EU. Storbritannien var også meget kritisk i forhold til EU’s accelererende opbygning af en ensrettet politisk union, som indebærer at alle medlemslande mister national suverænitet og selvbestemmelse.

– Samtidig var Storbritannien et af EU’s tre største lande sammen med Tyskland og Frankrig. Nu er der to store spillere tilbage – altså Tyskland og Frankrig – der begge overordnet set gerne vil et endnu tættere samarbejde mellem medlemslandene, fastslår Ditte Marie Gyldenberg Ovesen.

Indtil udgangen af december kører en aftalt overgangsfase, hvor der forhandles om de endelige betingelser for det fremtidige samarbejde mellem EU-landene og Storbritannien.

– EU er uden tvivl i forandring, og det EU vi har i dag, er ikke det samme EU, vi har om få år. Der er lagt op til et endnu tættere samarbejde og dermed endnu mindre indflydelse fra medlemslandenes nationale parlamenter og regeringer, hvilket også gør kløften mellem EU-institutionerne og borgerne endnu større. Derfor vil vi gerne diskutere, hvad det betyder konkret for danske borgere, fastslår landssekretæren.

Mødet starter kl. 20, og foregår i Slagelse Biblioteks mødelokaler Stenstuegade 3. Reglerne for forebyggelse af corona-smitte vil blive overholdt. Derfor opfordrer arrangørerne til at interesserede tilmelder sig hos Folkebevægelsen mod EU tlf.nr. 35363740 eller via hjemmesiden www.folkebevaegelsen.dk