Region Sjællands Afdeling for Retspsykiatri er målrettet mennesker med dom til behandling eller anbringelse på hospital. Deltag og hør mere d. 21. september 2022 på Slagelse Bibliotek.

Det er mennesker, der vurderes at have behov for længerevarende psykiatrisk behandling og samtidig at være i proces omkring at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv med plads til drømme og håb for fremtiden. Men hvad betyder det mere præcist, og hvordan omsættes ordene til handling? Vi åbner denne aften op for at få flere nuancer på de særlige rammer og vilkår, som man møder i retspsykiatrien.

For de pårørende til et menneske tilknyttet retspsykiatrien kan det være forbundet med mange svære følelser og uoverskuelighed, at ens nære pårørende har en psykisk sygdom, og at der samtidig er retslige vilkår. Derfor har vi til arrangementet også fokus på, hvordan man kan skabe de bedste rammer for alle involverede i processen – også de pårørende.

Læs mere her

Foto: ABW