“Først menneske – så leder

Måske noget for dig, med opstart d. 17 januar 2022, i Slagelse

Vi arbejder målrettet med protreptik, der er en filosofisk, reflekterende, dialogorienteret samtaleform.

Hvad får du med dig på uddannelsen?
• Du bliver styrket i dit lederskab
• Du får et solidt værktøj til at favne dilemmaer
• Du opnår stimulering af nytænkning, fx på værdier, temaer og begreber
• Du få styrket dit indre kompas, som medfører, at du træffer de bedste beslutninger
• Du bliver bevidst om dine værdier, så du fremstår stærk og autentisk i dialogen
• Du oplæres grundigt i et samtaleværktøj som skaber dybe refleksioner for dig og andre

Nytteværdien til organisationen
• Underviserne arbejder målrettet med forslag til, hvordan protreptik kan implementeres i organisationen
• Protreptikeren er i stand til at arbejde målrettet med organisationens værdier, så værdier ikke kun er noget, vi har, men noget vi er
• Protreptikeren er åben, nysgerrig, nærværende, spørger ind og møder den anden uden fordomme
• Denne tilgang smitter positivt af på trivslen i en organisation

Du er velkommen til at kontakte mig direkte for mere viden om uddannelsen på telefon 23885500 eller via mail: maibritt@ztrong.dk
Information om uddannelsen: https://www.ztrong.dk/wp-content/uploads/2021/08/Slagelse-foraar-2022.pdf

De bedste Maibritt Isberg Andersen
Ejer af www.ztrong.dk”

Reference:
Forsorgshjemmet Toften, KFUM
Karen-Marie Heltoft, forstander
Jeg anvender til stadighed i alle mine ledelsesopgaver den bagvedliggende protreptiske grundtanke. I mit arbejde hjælper det mig med at holde fokus på det der er væsentligt for den anden. Det kræver store øre og lille mund hvilket protreptikken øger mit fokus på.
At arbejde i det protreptiske univers skærper min nysgerrighed, min måde at spørge på, min måde at vende spejlet mod mig selv og understøtter mig også i at hjælpe medarbejdere i deres praksis, til at vende spejlet mod dem selv.
Når det er sagt har protreptikken og den filosofiske tankegang en rodfæstning i det værdibaserede arbejde. Der gør det lettere kontinuerligt at bevæge sig i de balancer der er til stede, i et komplekst arbejdsfelt hvor mange sandheder er – og skal være herskende, for at finde de bedste løsninger for dem vi samarbejder med og skal lykkedes sammen med.
Derudover faciliteter protreptikken KFUM Sociale Arbejdes måde at anskue verden og mennesker på – troen på at mennesker sætter spor i hinanden hjerter og mantraet at det er borgeren der sætter opgaven og opgaven der sætter holdet, går godt i tråd med protreptikken. En erkendelse er også at protrektikkens virke først ser det sande idet sårbarhed tør vises og bevidsthed om egne ”masker” er til stede. Den faglige fordel herved er desuden et øget mod via protreptikken til at sænke paraderne og derved disse masker.
Jeg kan kun anbefale at åbne døren til protreptikkens verden – den eneste fare der er herved er at du bliver klogere på din omverden og dig selv. Derfor sender jeg også fortsat medarbejdere afsted på denne uddannelse for at give dem muligheden, af forskellige grunde og behov, til en videre udvikling til gavn for medarbejderen selv og virksomheden.

Maibritt er desuden både dygtig og meget ordentlig – jeg sætter stor pris på vores samarbejde.

Pressefoto