I marts 2020 udstedte kulturministeren en bekendtgørelse, som giver kommunerne hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til lokaler og fravige de fastsatte regler om tilskudsforudsætninger. 9. juni 2020 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget, at de tilskud som aftenskolerne ikke havde fået brugt i 2020 kunne overføres til 2021. Aftenskolesamrådet ønskede, at beslutningen blev udvidet, så uforbrugte og overførte uforbrugte tilskud i 2020 kan bruges til andre udgifter end leder- og lærerlønninger. Det ønske imødekom et enigt Kultur- og Fritidsudvalg på sit seneste møde.

Flexible tilskud skal sikre aktiviteter i fremtiden

– Coronarestriktionerne, nedlukninger og aflysninger har selvfølgelig haft stor betydning også for vores område. Vi har derfor haft et stort ønske om at de tilskud, som vi har fået kunne bruges til f.eks. aftenskolens faste omkostninger, ekstra rengøring, værnemidler og booking af større lokaler for at leve op til Corona-restriktionerne og lignende. Vi er derfor rigtig glade for, at Kultur- og Fritidsudvalget støtter op om vores ønsker. Det er nødvendigt, så vi kan fortsætte vores aktiviteter nu og ikke mindst også kunne tilbyde det i fremtiden, siger Helle Magh skoleleder for LOF Slagelse – Korsør – Skælskør og formand for Aftenskolernes Samråd.

Sikre et aktiv og mangfoldigt foreningsliv efter Corona

– Vi er i Kultur- og Fritidsudvalget meget opmærksomme på aftenskolernes og foreningers ønsker og behov i forbindelse med coronasituationen. Aftenskolerne er ligesom mange andre blevet ramt af nedlukninger og aflysninger, og de har været nødt til at tilpasse deres aktiviteter i forhold til restriktionerne. Derfor var der også enighed i udvalget, om at finde løsninger, som kan hjælpe aftenskolerne i denne tid, siger medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Anders Nielsen. (A)

– Vi er i udvalget glade for at se, at alle gør deres bedste for at finde nye måder at gøre tingene på, så de vigtige aktiviteter hos de folkeoplysende foreninger ikke går i stå. Tak for det! Derfor er vi også et enigt udvalg, som bakker op om beslutningen, så vi sammen kan sikre et aktivt og mangfoldigt foreningsliv efter Corona. Vores civilsamfund er rundet af den folkeoplysende tradition. Og vi kommer derfor til undsætning, siger medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Troels Brandt. (B)

Pressefoto