I Skælskør Badminton Klub er man ramt af coronakrisen ligesom alle andre, men man har valgt, at målet er at komme ud stærkere på den anden siden, og derfor gøres der et kæmpe benarbejde for at bevare kontakten med spillerne, samt for at fortsætte den positive udvikling – nu bare i højere grad hjemmefra. Det oplyses i en pressemeddelse fra Skælskør Badminton Klub.

Foto: Collage fra SBK ”Sammen-Hver-For-Sig”-aktiviteter

”Vi fik hurtigt etableret en Facebookgruppe for klubbens medlemmer ”SBK inspiration midt i en coronatid”, hvor der dagligt er kommet inspiration til den fysiske hjemmetræning samt mulige kilder til badmintoninspiration. Inputs var til en start styret af undertegnede, men sidenhen er seniorspillerne på tur kommet med gode fif og links, ligesom ungdomsspillere har haft tilsendt mig videoer af hjemmetræningen med fjer og ketcher” beretter Emil Staack, der er sportschef og cheftræner i Skælskør Badminton Klub.

I en tid som denne er vigtigheden af at stå sammen, men på afstand, vigtigere end nogensinde, hvorfor flere spillere på Badmintonligaholdet Team Skælskør – Slagelse kommune også har bidraget med videohilsner til klubbens ungdoms- og seniorspillere. En række spillere, som også selv er udfordret i denne tid, hvor kreativiteten og selvdisciplinen for hjemmetræningen er afgørende for at bevare niveau og fysisk tilstand. ”Det er dejligt at se, hvordan vi står sammen hver for sig og bidrager til at få det bedste ud af situationen. Det at ungdoms- og seniorspillerne får hilsner fra ligaspillere rundt omkring fra i verdenen, hvor de er i samme situation, medvirker helt sikkert til, at skubbe selvmedlidenheden lidt i baggrunden til fordel for aktiv handling og det tror jeg på, er rigtig vigtigt i en sådan tid” fortæller Emil Staack.

Udover en aktiv Facebookgruppe, med bidrag fra klubbens spillere, så er der i denne periode også etableret en YouTube-kanal ”Skælskør Badminton Klub” for at ramme endnu bredere end kun den målgruppe, der har Facebook. Her uploades løbende hilsner fra fx spillerne, konkurrencer for klubbens medlemmer og en aprilsnar er det også blevet til.

For klubbens Talentspillere er der endvidere blevet etableret løbende onlineundervisning, som på nuværende tidspunkt foregår via SKYPE og PowerPoint. Her mødes spillerne og er ”Sammen Hver For Sig”, imens de bidrager med erfaringer, oplevelser og håndtering af forskellige scenarier m.m. Temaer som ”Den Proaktive Badmintonspiller”, ”Fokus” og ”SMARTe Mål” danner grundlag for undervisningen, som forgår i en vekselvirkning mellem slides, tale/dialog, opgaver samt spillernes egne bidrag. ”Det har fungeret overraskende godt. Spillerne er rigtig gode til at byde ind og hver gang er alle på, åbner op og deler ud af egne erfaringer. Jeg er ret stolt over, at vi har en kultur i Skælskør Badminton Klub, der gør, at vi hurtigt kan etablere et sådant tiltag, og at spillerne uden forbehold tør give af sig selv på den her måde – det er fedt, at vi kan nå omkring nogle af de ting, som der normalt ikke altid er nok tid til” afslutter SBK sportschef og cheftræner, Emil Staack.

Trods de mange tiltag og spillernes gode håndtering af en svær tid, så glæder man sig i Skælskør Badminton Klub til at kunne vende tilbage til træningsbanerne, til at se hinanden IRL og til at kunne dyrke denne fantastiske sport med fjerbold og ketcher. Man glæder sig, med andre ord, til at kunne slette ”Hver For Sig”, men er samtidig glade for det stærke fællesskab og over stadig at kunne være ”Sammen” coronakrise eller ej.