Slagelse Kommune modtager en del spørgsmål i disse dage om, hvad der sker med vaccination, og hvordan borgere sikrer sig, at de kan blive vaccineret.

I skal ikke selv gøre noget

Pt. skal I ikke gøre noget, med mindre I modtager brev herom fra myndighederne.

Hvem er blevet vaccineret?

Alle borgere på de 11 plejecentre i kommunen, der har ønsket det, er allerede vaccineret. Undtagelsen er beboere, der var smittet med COVID. Disse vaccineres på et senere tidspunkt.

Lige nu ses der på at vaccinere hjemmeboende borgere i alderen 65+, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Hvem står for at vaccinere?

Det er ikke dem som kommune, der vaccinerer borgerne. Vaccinationer sker via Staten Seruminstitut (SSI) – som udgangspunkt på de regionale vaccinationscentre. De samarbejder dog med myndighederne herom, og indsender lister over de relevante borgere til SSI.

Pt. kontakter de alle hjemmeboende borgere over 65, der modtager både praktisk bistand og personlig pleje. Borgerne bliver spurgt, om de er interesserede i at modtage vaccine, og om de selv har mulighed for at transportere sig til vaccinationsstedet. Alternativt om de har brug for hjælp fra kommunen til transporten. Der ses også på om borgeren er i en situation, hvor transport ikke er mulig eller må frarådes.

De tager som udgangspunkt kontakt til borgerne herom via hjemmehjælpen. I få tilfælde vil de kontakte borgere telefonisk og spørge til ovenstående.

Når SSI har modtaget oplysningerne, oprettes borgeren i det Danske Vaccinationsregister. Borgeren modtager herefter et brev om, hvad de skal gøre i deres digitale postkasse. Borgere der er fritaget for digital post modtager et fysisk brev i stedet.

Borgere der kan transportere sig selv, booker herefter en tid på et af de regionale vaccinationscentre og transporterer sig hertil. Pt. er de ved at afklare rammerne for borgere, der ikke kan transportere sig selv.

De følger myndighedernes udrulning ift. vaccinen. Pt. kan de ikke sige yderligere i forhold til tidshorisont for vacciner.

Læs mere her

Foto: ABW