Hvor står Slagelse stærkest?

Vi er Vestsjællands uddannelseskommune – ungdoms- og videregående uddannelser. Universitetsby.

Eliteidrætskommune under Team Danmark. God struktur på elitearbejdet, herunder samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne.
Skov, strand og masser af god kultur.

Infrastruktur – lige midt i hjertet af Danmark – motorvej og jernbane gennem kommunen.

Hvor er der ting der udfordrer os?

For mange familier der ikke lykkes.

For mange med lav-indkomst.

Lav på uddannelse, for mange med dårligt helbred.

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022? Hvem/hvad og hvorfor?

Økonomi – for hvis vi ikke gør noget kommer indenrigsministeriet om få år og så er kommunen sat under administration.

Flere børn, unge og familier skal lykkes – flere skal med, flere skal få bedre uddannelse og job, for at løfte indkomstniveauet.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Slagelse