Byrådet har besluttet at nedsætte et folkeoplysningsudvalg. Der er valg til udvalget den 31. maj.

Slagelse Kommune etablerer nu et folkeoplysningsudvalg, som i byrådsperioden de næste 3½ år skal repræsentere foreningsområdet i Slagelse Kommune.

Folkeoplysningsudvalget har et tæt samarbejde med Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, og er bl.a. med til at lave høringssvar, uddele tilskud til foreninger, anvise lokaler til foreninger, og andre vigtige emner inden for deres område.

Vigtigt, at foreningernes stemme bliver hørt

– Det betyder, at foreningerne har mulighed for at få større indflydelse og få deres stemme hørt i endnu højere grad. Vi ser frem til samarbejdet med Folkeoplysningsudvalget og til at høre deres input, siger Troels Brandt (B) formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Valget til Folkeoplysningsudvalget foregår tirsdag den 31. maj kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek, Store sal, Stenstuegade 3, Slagelse, 4200 Slagelse.

Folkeoplysningsudvalget er som udgangspunkt skruet sammen på samme måde som et politiske udvalg. Det vil sige med dagsordener, referater osv. Slagelse Kommune stiller en referent til rådighed, og udvalget mødes også normalt på en af kommunens adresser uden for normal arbejdstid.

Godt tværgående samarbejde

– På den måde sikres det gode tværgående samarbejde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i endnu højere grad. Det er en fed mulighed for foreningerne for at få deres stemmer hørt, så vi håber på stor opbakning, siger Nicki Ottevig, næstformand i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (V).

Der kommer til at være 12 medlemmer i Folkeoplysningsudvalget. Byrådet har besluttet, at Nicki Ottevig (V) og Britta Huntley (A) fra Kultur, Fritids- og Turismeudvalget er med som repræsentanter. Men der er også 6 foreningsmedlemmer, som skal vælges ind ved valget den 31. maj, heriblandt forhåbentlig også en repræsentant fra de videregående uddannelser i Slagelse Kommune.

– Vi vil rigtig gerne i dialog, også med de unge. Derfor ser vi frem til at få en repræsentant fra de videregående uddannelser med i udvalget. På den måde kan vi også sikre de studerendes interesser, så vi kommer hele vejen rundt, siger Britta Huntley (A) fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Sådan stiller du op til valget

Hvis du har lyst til at stille op til valget, er der frist den 23. maj. Hvis du vil deltage i valget, er der også frist den 23. maj. Det er kun de godkendte folkeoplysende foreninger, der kan opstille og stemme til valget.

Du kan komme med i Folkeoplysningsudvalget, hvis du repræsenterer en forening eller organisation, hvor du er aktivt medlem. Foreningen eller organisationen skal inden for det seneste år havde lavet folkeoplysende aktiviteter eller have modtaget tilskud eller fået anvist lokaler/baner efter lovens bestemmelser.

Læs mere her

Foto: ABW